Damian Piątek: W tym roku chcemy pozyskać jeszcze więcej pieniędzy

0
1603
2015-02-16-Damian Piątek, zastępca dyrektora PUP@Głogów

Z podsumowań Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok wynika, że spadła liczba bezrobotnych. O tym co miało na to wpływ oraz jaką pomoc w tym roku szykuje dla osób bezrobotnych głogowski pośredniak rozmawialiśmy z zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Damianem Piątkiem.

D. Jęczmionka – Ze statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie wynika, że bezrobocie spadło. W grudniu 2014 roku zarejestrowanych było o 121 osób mniej niż w listopadzie. W ciągu jednego miesiąca to jest bardzo duży spadek. Czym to było spowodowane?

D. Piątek – Głównym powodem była zakończona w grudniu aktywizacja. Sfinalizowaliśmy dotacje na działalność gospodarczą i dotacje na refundację kosztów wyposażenia, czyli pieniądze na stworzenie miejsc pracy.
Akurat tak się zbiegło, że podpisanie umów nastąpiło w grudniu i osoby z tytułu podjęcia pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej zostały wyrejestrowane z Urzędu Pracy. W samym grudniu wydaliśmy prawie 2 miliony złotych na wszystkie formy aktywizacyjne, przy czym na cały rok 2014 mieliśmy do dyspozycji 8 milionów 800 tysięcy.
Drugim czynnikiem było to, że w samym grudniu nie było aż tak dużego przypływu osób bezrobotnych. Zarejestrowało się bowiem 400 osób, a w ostatnich 3 miesiącach rejestrowało się średnio ponad 550 osób miesięcznie.

D. Jęczmionka – Ale za to styczeń to miesiąc w którym rejestruje się zawsze więcej osób, czy tak było i w tym roku?

D. Piątek – W samym styczniu zarejestrowało się 541 osób, a wyrejestrowało się 372 osoby, więc o prawie 200 169 osób wzrosło bezrobocie. Natomiast w porównaniu do stycznia 2014 roku zarejestrowało się wówczas 617 osób, a wyrejestrowało 402 osoby, ilość osób bezrobotnych na koniec stycznia 2014 była większa o 465 niż dzisiaj. Aktualnie w PUP zarejestrowanych jest 4.308 osób.

D. Jęczmionka – Ze statystyk wynika też, że więcej jest bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, czy będą jakieś dodatkowe programy, które pomogą kobietom wejść na rynek pracy?

Piątek – Takie tendencje utrzymują się już od kilku lat i wynikają z naszego lokalnego rynku, który związany jest z KGHM-em. Powoduje to, że większe zatrudnienie jest dla mężczyzn.
Co do samych programów musimy zachować zasadę równości, czyli na równych zasadach mają korzystać z nich zarówno mężczyźni i kobiety. Może się pojawić program skierowany do kobiet, które urodziły dziecko i chcą wrócić na rynek pracy, ale na dzień dzisiejszy jeszcze jest za wcześnie aby o tym mówić. Czekamy na rezerwy jakie zostaną uruchomione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast podkreślić należy, że ze wszystkich uruchamianych form pomocy zarejestrowane kobiety mogą korzystać i składać wnioski.

D. Jęczmionka – Im więcej pieniędzy ma Urząd Pracy na różne formy aktywizacji bezrobotnych tym większe szanse na zmniejszenie bezrobocia. Jak pod względem finansowym zapowiada się ten rok?

Piątek – Urząd Pracy dysponuje środkami, które dostaje na początek roku oraz środkami, które pozyskuje z rezerw Ministerstwa Pracy w ciągu roku. W ubiegłym roku z rezerw pozyskaliśmy 1 mln 700 tysięcy złotych. Dysponujemy też środkami z programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Pracy ma także do dyspozycji część środków z PFRON-u.
Sumując pieniądze ze wszystkich źródeł, w ubiegłym roku mieliśmy ponad 9 milinów złotych. Na ten rok mamy do dyspozycji już prawie 8 milionów. Liczymy na kolejne konkursy i mamy nadzieję, że uda nam się tę kwotę powiększyć w porównaniu do roku ubiegłego. W samym miesiącu styczniu złożyliśmy wniosek na aktywizację osób do 25 roku życia i z rezerwy Ministra otrzymaliśmy 500 tysięcy złotych.

D. Jęczmionka – W ubiegłym roku po raz pierwszy w ramach aktywizacji bezrobotnych wprowadzone zostały bony. Czy ta forma aktywizacji się sprawdziła? Jak dużo osób z niej skorzystało?

D. Piątek – Bony w dużym stopniu się sprawdziły. Jest to forma pod hasłem „weź sprawy w swoje ręce”, czyli osoba bezrobotna sama szuka pracodawcy, u którego chce pracować. W ubiegłym roku z bonów na zasiedlenie skorzystało 7 osób, z bonów zatrudnieniowych 3 osoby. Najwięcej osób skorzystało z bonów stażowych, bo aż 52. Najmniejszym powodzeniem cieszyły się bony szkoleniowe z których skorzystały tylko dwie osoby.

D. Jęczmionka – Jakie jeszcze formy aktywizacji przewidywane są w tym roku?

Piątek – W chwili obecnej uruchamiamy 117 tysięcy z PFRON-u na 4 dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych. Kwota dotacji może wynieść niespełna 30.000 zł. Nabór wniosków przewidywany jest od 23 do 27 lutego. Czekamy również na limit środków PFRON, który będziemy mieli do dyspozycji na rok 2015 i przystąpimy wtedy do dodatkowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na dzień dzisiejszy mamy 7 milinów 800 tysięcy złotych. Natomiast w chwili obecnej możemy uruchomić tylko 4 mln 800. 3 miliony muszą poczekać – są to środki przewidziane na realizacje projektów unijnych, na przykład z Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego przewidujemy dotacje oraz refundacje stanowisk pracy, a także staże. Stąd na dzień dzisiejszy aktywizacja będzie trochę zakrojona.

D. Jęczmionka – Do rozdysponowania pozostaje prawie 5 milionów, na co zostaną przeznaczone?

D. Piątek – W tej chwili uruchamiamy te 4 miliony 800 tysięcy. Z tych środków 900 tysięcy złotych stanowią zobowiązania jakie podjęliśmy podpisując programy w 2014, a ich realizacja przeszła na 2015 r. W ramach pozostałych funduszy przewidujemy zaktywizować ok. 70 osób w ramach bonów stażowych, 30 osób w ramach bonów zatrudnieniowych oraz 20 osób w ramach bonów na zasiedlenie. Na szkolenia indywidualne zawodowe, pod uprawdopodobnienie podjęcia pracy, mamy zabezpieczone pieniądze dla 35 osób.

Ponadto uruchamiamy formy związane z pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi. W sumie w powiecie głogowskim skorzysta z tych form 130 osób. Przygotowaliśmy też ofertę dla pracodawców, którym zwrócimy częściowe koszty wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, tj. kwotę ok 1.000 zł przez 6 miesięcy.

D. Jęczmionka – Co z osobami, które będą chciały podnieść swoje kwalifikacje ?

D. Piątek – Oprócz szkoleń zawodowych, które już założyliśmy, w tym roku planujemy wrócić do możliwości finansowania studiów podyplomowych. Ta forma funkcjonowała kilka lat temu, jednak ze względu na ograniczone środki finansowe została zawieszona zlikwidowana. W chwili obecnej zastanawiamy się nad powrotem do tej formy aktywizacji w drugiej połowie roku, aby pomóc sfinansować studia od września/października 2015 r.

D. Jęczmionka – Dziękuję za rozmowę