Polityka prywatności

Polityka prywatności na TutajGLOGOW.pl

Prosimy, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności strony TutajGLOGOW.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Jeśli nie akceptujesz nowej polityki prywatności, TutajGLOGOW.pl może odmówić Ci możliwości udostępnienia swoich usług . W związku z tym powinieneś zamknąć swoje konto.

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez witrynę, narzędzia, aplikacje i usługi TutajGLOGOW.pl (dalej “TutajGLOGOW.pl”). Zbieramy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia witryny TutajGLOGOW.pl i zapewnienia jej bezpieczeństwa (szczegóły poniżej). Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 6 maja 2011 r.

Zbieranie danych. Informacje publikowane w witrynie TutajGLOGOW.pl są dostępne publicznie. Nasze serwery znajdują się na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej. Oznacza to, że decydując się na podanie nam danych osobowych, zgadzasz się na przesyłanie i przechowywanie tych informacji na naszych serwerach na terenie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych krajów. Zbieramy i przechowujemy następujące dane osobowe:

 • adres e-mail, numery telefonów, adres oraz (w zależności od używanych usług) niekiedy informacje finansowe;
 • dane dotyczące logowania, statystyki odwiedzin stron, dane o ruchu do i z witryny TutajGLOGOW.pl oraz dane o ogłoszeniu (wszystko poprzez pliki cookie — możesz wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, jednak będzie miało to wpływ na możliwość korzystania z witryny);
 • inne informacje, w tym adres IP użytkownika i standardowe informacje internetowe dotyczące logowania.

Wykorzystanie danych. Korzystamy z danych osobowych naszych użytkowników, aby:

 • świadczyć nasze usługi;
 • rozstrzygać spory, pobierać opłaty i rozwiązywać problemy;
 • promować bezpieczną wymianę handlową i egzekwować nasze zasady ;
 • dostosowywać stronę, usługi, treści i reklamy do potrzeb użytkowników, mierzyć zainteresowanie nimi i je udoskonalać;
 • przekazywać (zgodnie z Twoimi preferencjami) dostosowane oferty marketingowe i promocyjne oraz informacje o aktualizacjach usług;
 • wykonywać na rzecz użytkowników inne działania, o których informujemy podczas zbierania informacji.

Ujawnianie danych. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania ich wyraźnej zgody. Możemy ujawniać dane osobowe w odpowiedzi na wymagania prawne, w celu egzekwowania naszych zasad i reagowania na roszczenia dotyczące naruszania praw stron trzecich przez ogłoszenie lub inne treści oraz aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo innych osób. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika:

 • podmiotom powiązanym z naszą firmą dla potrzeb wykrywania potencjalnie nielegalnych działań i zapobiegania im oraz świadczenia wspólnych usług, przy czym podmioty te będą przekazywać informacje marketingowe tylko tym użytkownikom, którzy wyrażą na to zgodę;
 • usługodawcom, którzy pomagają nam prowadzić działalność;
 • witrynom i wydawcom zewnętrznym, aby umożliwić publikowanie ogłoszeń zamieszczanych w witrynie TutajGLOGOW.pl (lub treści takich ogłoszeń) w większej liczbie środków przekazu i kanałów informacyjnych.

Rejestracja i udostępnianie poprzez usługi stron trzecich. Możemy oferować usługi jednokrotnego logowania, umożliwiające logowanie do strony TutajGLOGOW.pl z wykorzystaniem danych logowania z innej witryny. Za Twoją zgodą strona TutajGLOGOW.pl może również pobierać informacje zawarte w Twoim profilu na innej witrynie. Możemy też stworzyć możliwość importowania informacji o innych użytkownikach, z którymi jesteś połączony, oraz udostępniania wedle Twojego uznania informacji takim stronom (innym niż serwisy aukcyjne). Jeśli nie chcesz udostępniać informacji w tym zakresie, możesz to określić na swojej stronie ustawień.

Komunikacja i narzędzia e-mail. Zgadzasz się na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym, o ile nie poinformujesz nas, że nie chcesz ich otrzymywać. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać od nas informacji marketingowych, zmień ustawienia swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w wiadomościach o charakterze marketingowym. Nie wolno wykorzystywać naszej strony ani narzędzi e-mail do gromadzenia adresów e-mail, rozsyłania spamu ani naruszania w jakikolwiek inny sposób naszych Zasad korzystania ze strony lub naszej Polityki Prywatności. Możemy automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem naszych narzędzi e-mail w celu wykrycia złośliwej działalności lub zabronionych treści, ale nie przechowujemy takich wiadomości na stałe. Jeśli korzystasz z naszych narzędzi, aby wysłać treści do znajomych, nie będziemy w sposób trwały zapisywać adresów Twoich znajomych, korzystać z nich ani udostępniać w celach marketingowych. Aby zgłosić spam otrzymany od innych użytkowników, skontaktuj się z nami.

Dostęp do danych, ich modyfikacja i usuwanie. Możesz zobaczyć, modyfikować i usuwać większość swoich danych osobowych poprzez przeglądanie i modyfikowanie swoich ogłoszeń lub strony statusu konta, przez zalogowanie się do sekcji “Moje TutajGLOGOW.pl” lub skontaktowanie się z nami w celu zapoznania się z wszelkimi przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, które nie są dostępne na stronie TutajGLOGOW.pl. Z taką prośbą może być związana opłata, ale nie przekroczy ona kwoty dozwolonej przez prawo. Usuwamy wszystkie dane osobowe, które nie są nam już potrzebne do realizacji opisanych powyżej celów. Zachowujemy dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo, na wypadek rozstrzygania sporów, egzekwowania naszych zasad oraz powstrzymywania niepożądanych użytkowników przed ponownym korzystaniem ze strony. W razie dalszych pytań możesz napisać na adres:

MAŁA AKADEMIA Edukacja & Sztuka
ul. Perseusza 18/2
67-200 Głogów
Polska

lub skontaktuj się poprzez e-mail.

Bezpieczeństwo. TutajGLOGOW.pl korzysta z wielu narzędzi (szyfrowania, haseł, zabezpieczeń fizycznych), aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem, ale, jak zapewne wiesz, nic nie jest doskonałe, więc nie możemy udzielić żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa.

Pliki cookie. My lub nasi usługodawcy możemy stosować na niektórych naszych stronach pliki “cookie” (czyli małe pliki zapisywane na Twoim twardym dysk komputera ) w celu analizy użytkowania stron, dostosowywania usług, treści i reklam, pomiaru skuteczności działań marketingowych oraz promowania bezpieczeństwa i działań budujących zaufanie. Oto kilka istotnych informacji o plikach cookie:

 • Niektóre funkcje TutajGLOGOW.pl są dostępne wyłącznie przy wykorzystaniu plików cookie.
 • TutajGLOGOW.pl używa plików cookie do Twojej identyfikacji i automatycznego logowania Cię do strony.
 • Możesz zawsze wyłączyć obsługę plików cookie, jeśli Twoja przeglądarka oferuje taką funkcję, ale może to utrudniać korzystanie z niektórych naszych stron lub usług. Więcej informacji o możliwościach zapisu plików cookie możesz znaleźć w dziale pomocy przeglądarki.

TutajGLOGOW.pl współpracuje niekiedy z usługodawcami, którzy mogą zapisywać na Twoim komputerze pliki cookie w celu obsługi i pomiaru skuteczności ogłoszeń w imieniu naszym lub naszych partnerów reklamowych oraz gromadzenia anonimowych informacji na temat sposobu używania stron należących do TutajGLOGOW.pl i naszych partnerów. Wykorzystanie tych informacji pozwala naszym partnerom dostosowywać nasze treści i reklamy. Nie zezwalamy tym firmom na używanie plików cookie do zbierania jakichkolwiek Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat korzystania przez nas z plików Cookiem – przeszukaj Wikipedię.

Postanowienia ogólne. Możemy w każdej chwili zmienić niniejszą politykę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili dodania przez Ciebie kolejnego ogłoszenia lub po upływie 7 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszym serwisie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeśli nasza firma lub podmioty z nią powiązane zostaną przejęte lub połączone z inną firmą, możemy udostępniać dane osobowe tej firmie, ale niniejsza Polityka nadal będzie obowiązywać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki, skontaktuj się z nami.