Zasady korzystania z portalu

Zasady korzystania ze strony TutajGLOGOW.pl. Te zasady wchodzą w życie z dniem 6 maja 2011 roku.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania z TutajGLOGOW.pl (obowiązujące od 6 maja 2011r. )

Wprowadzenie. Witamy na stronie www.TutajGLOGOW.pl (“TutajGLOGOW.pl”). Wchodząc na stronę TutajGLOGOW.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z witryny TutajGLOGOW.pl. Serwis TutajGLOGOW.pl jest prowadzony przez firmę MAŁA AKADEMIA Edukacja & Sztuka, ul. Perseusza 18/2, 67-200 Głogów, Polska. Poniższe zasady obowiązują od dnia 6 maja 2011 roku.

Korzystanie z serwisu TutajGLOGOW.pl. Warunkiem korzystania ze strony TutajGLOGOW.pl jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz:

 • naruszać żadnych przepisów prawa;
 • naruszać Zasad zamieszczania ogłoszeń;
 • zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
 • podawać fałszywych lub mylących informacji;
 • naruszać praw osób trzecich;
 • rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. “łańcuszków internetowych” ani piramid;
 • rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić TutajGLOGOW.pl oraz interesom lub własności użytkowników serwisu TutajGLOGOW.pl;
 • podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu TutajGLOGOW.pl;
 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody;
 • korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony TutajGLOGOW.pl i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;
 • omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu TutajGLOGOW.pl.

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie TutajGLOGOW.pl, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.

Nadużywanie serwisu TutajGLOGOW.pl. TutajGLOGOW.pl oraz społeczność użytkowników TutajGLOGOW.pl współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy, zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego formularza kontaktu.

Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu TutajGLOGOW.pl, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony TutajGLOGOW.pl, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu TutajGLOGOW.pl lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

Opłaty i usługi. Korzystanie z serwisu TutajGLOGOW.pl jest w zasadzie bezpłatne, jednak czasami pobieramy opłaty za pewne usługi. Jeśli za usługę, z której korzystasz, naliczana jest opłata, będziesz mógł przejrzeć i zaakceptować naliczoną opłatę zgodnie z naszymi zasadami, które będą wyraźnie ujawnione podczas zamieszczania ogłoszenia. Nasze opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość możemy zmieniać od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o zmianach w naszych zasadach dotyczących opłat poprzez zawiadomienie opublikowane na forum dyskusyjnym. Zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

Nasze opłaty nie podlegają zwrotowi i jesteś odpowiedzialny za ich terminowe regulowanie. Jeśli nie będziesz regulował opłat na czas, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z naszych usług. Jeśli uregulowanie opłat przy pomocy wybranej przez Ciebie metody płatności nie powiedzie się lub gdy Twoje konto będzie zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności.

Treść. Serwis TutajGLOGOW.pl zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Strona TutajGLOGOW.pl jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie TutajGLOGOW.pl lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu TutajGLOGOW.pl bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu TutajGLOGOW.pl. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony TutajGLOGOW.pl (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upubliczniania i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez TutajGLOGOW.pl (tj. świadczenia usług hostingowych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że TutajGLOGOW.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści.

Naruszanie praw. Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisie TutajGLOGOW.pl.pl osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oferują dużą liczbę bardzo zróżnicowanych produktów. Uprawnione strony, w szczególności właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych ofert. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez TutajGLOGOW.pl.

Zgłaszanie naruszeń:

Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o naruszeniu i prześlesz go pocztą do TutajGLOGOW.pl. Aby móc zgłaszać ogłoszenia, które naruszają Twoje prawa własności, prosimy o wypełnienie tego formularza i jego podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strony zgłaszające ogłoszenia są albo uprawionymi stronami, albo ich oficjalnie upoważnionymi przedstawicielami prawnymi. Informacje te muszą również umożliwiać TutajGLOGOW.pl jednoznaczne rozpoznanie ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do TutajGLOGOW.pl, korzystając z podanego Ci adresu e-mail.

Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że oferowane produkty nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego ani innych praw własności intelektualnej stron trzecich.

W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z TutajGLOGOW.pl.

Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych użytkowników.

Nie ingerujemy w treść ogłoszeń zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie TutajGLOGOW.pl jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług.

W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług.

Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości i jakości handlowej, trwałości i przydatności do określonego celu i wynikające z ustawy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu TutajGLOGOW.pl, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.

Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości wyższej z kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 50 złotych.

Informacje osobiste. Korzystając z serwisu TutajGLOGOW.pl, wrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez firmę TutajGLOGOW.pl swoich informacji osobistych. Informacje te przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze reklamowym, chyba że poinformujesz nas o tym, że nie chcesz otrzymywać takich informacji.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a TutajGLOGOW.pl, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio poprzez stronę kontaktu. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.

Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisie TutajGLOGOW.pl stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a TutajGLOGOW.pl, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.

Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko właścicielowi serwisu TutajGLOGOW.pl, muszą być rozstrzygane przez sądy w Polsce. Wspólnie z TutajGLOGOW.pl zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji polskich sądów; w przypadku roszczeń podlegających jurysdykcji sądu okręgowego zgadzasz się podporządkować jurysdykcji Sądu Okręgowego w Głogowie. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.

Poza powiadomieniami związanymi z nielegalnymi i naruszającymi prawo treściami wszystkie inne powiadomienia muszą być wysyłane listem poleconym na adres MAŁA AKADEMIA Edukacja & Sztuka, ul. Perseusza 18/2, 67-200 Głogów, Polska. Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail lub listem poleconym. Powiadomienia wysłane listem poleconym uważa się za doręczone po upływie 7 dni od daty ich nadania.

Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili dodania przez Ciebie kolejnego ogłoszenia lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszej witrynie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Żadne inne poprawki do tej umowy nie będą obowiązywać, o ile poprawiona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkowników i TutajGLOGOW.pl.