Legnickie obchody setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego

0
799

Od wielu lat w Legnicy czczona jest pamięć powstania wielkopolskiego. 20 grudnia, w związku z 100. rocznicą wybuchu powstania, oddano hołd jego uczestnikom, którzy spoczęli na legnickim cmentarzu.

Obecni byli przedstawiciele prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, która nosi powstańcze imię. Przybyli też mieszkający w Legnicy członkowie rodzin powstańców.

Po II wojnie Światowej w Legnicy osiedliło się około 40 powstańców wielkopolskich. Przybyli do naszego miasta m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego i obozów jenieckich.

Na Cmentarzu Komunalnym znajduje się 28 mogił powstańczych, wśród nich grób Stanisława Miśka, Honorowego Obywatela Legnicy z roku 1996. Na mogiłach zapłonęły znicze. Coroczne wizyty m.in. prezydenta Legnicy, członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i młodzieży na powstańczych grobach stały się elementem legnickiej tradycji patriotycznej.

Warto przypomnieć, że powstanie wielkopolskie, określane często mianem ostatniego etapu „najdłuższej wojny nowożytnej Europy”, skierowanej przeciwko pruskiemu zaborcy, wybuchło 27 grudnia 1918 roku, w reakcji na działania Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu Ignacego Paderewskiego. Doskonale zorganizowani i sprawnie dowodzeni powstańcy w krótkim czasie opanowali prawie całą Wielkopolskę. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który objął także front powstańczy postanowieniami rozejmu z 11 listopada 1918 r., kończącego I wojnę światową.

W Legnicy pamięć tego powstania pielęgnuje się ze szczególną starannością. Imię Powstańców Wielkopolskich noszą położony w centrum miasta plac i Szkoła Podstawowa nr 1, a w XXXV tomie „Szkiców Legnickich” opublikowany został obszerny artykuł naukowy Czesława Kowalaka pt. „Tradycje powstania wielkopolskiego 1918-1919 w Legnicy po drugiej wojnie światowej”. Obecnie, po śmierci autora, wieloletnią tradycję kultywuje jego syn, Piotr Kowalak, który jest prezesem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Legnicy.

Na powstańczych mogiłach kolejny raz zapalono znicze z biało-czerwonymi szarfami.

PORTAL LEGNICA