Krzysztof Skóra nowym prezesem KGHM

0
3164
Miedziak.info.pl KGHM Polska Miedź SA prezes Krzysztof Skóra 2016

Dla KGHM Polska Miedź zaczyna się nowy etap. W Radzie Nadzorczej nastąpiły zmiany. Nowym prezesem spółki został już wcześniej zarządzający kombinatem Krzysztof Skóra, który zastąpił Herberta Wirtha. 

Rada Nadzorcza KGHM odwołała ze stanowiska dotychczasowego prezesa Herberta Wirtha. Jego miejsce zajął Krzysztof Skóra, który już wcześniej, w latach 2006-2008 zarządzał spółką. Wraz z poprzednim prezesem z zarządu odwołano również Marcina Chmielewskiego, Jacka Kardelę i Jarosława Romanowskiego. Konsekwentnie realizowane są zmiany w miedziowej spółce zapowiedziane przez Ministra Skarbu Dawida Jackiewicza.

Krzysztof Skóra jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości. W poprzednich latach był radnym sejmiku dolnośląskiego. W latach 2007-2008 pełnił funkcję wiceprezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, gdzie studiował kierunki: Organizacja i Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość. W latach 2006-2008 piastował fotel prezesa KGHM. W Polsce wówczas, tak jak w chwili obecnej, rządził PiS.

Poprzednim razem Krzysztof Skóra pełnił rolę prezesa KGHM przez dość krótki okres. Jego rządy nie charakteryzowały się wydarzeniami wzbudzającymi tak duże kontrowersje, jak rządy prezesa Herberta Wirtha, który w 2009 roku przejął po nim stanowisko.

Odwołany w dniu wczorajszym prezes Herbert Wirth funkcję szefa KHGM-u pełnił przez niespełna 7 lat. Herbert Wirth z grupą KGHM związany był od 1998 r. W skład zarządu spółki wszedł w 2008 roku, a od roku 2009 pełnił funkcję prezesa. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jedną z ważniejszych jego decyzji było przejęcie za 9 mld zł kanadyjskiej firmy wydobywczej Quadra FX, co nastąpiło w 2012 roku. Za kadencji Wirtha w spółce zaszły spore zmiany – chodzi tu przede wszystkim o inwestycję w Sierra Gorda. Wprowadzono także podatek miedziowy.

Biorąc pod uwagę zmiany, które zaszły w obszarze funkcjonowania i rozwoju spółki, jak również zmiany na polskim rynku, na nowym szefie KGHM-u spoczywa odpowiedzialne zadanie, jakim będzie zarządzanie potentatem. Zarządzanie kombinatem nie będzie łatwe, tym bardziej, że funkcjonuje on obecnie na trzech kontynentach.

W skład nowego zarządu KGHM weszli także Mirosław Biliński, który obejmuje stanowisko wiceprezesa zarządu ds. rozwoju, a także Jacek Rawecki, który będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych.

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jest jedną z największych polskich spółek Skarbu Państwa. Firma osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej. Na świecie jest jednym z czołowych producentów miedzi i srebra. Zatrudnia ponad 34 tysiące osób. KGHM przyjął na lata 2015-2020 strategię rozwoju, która opierać się ma na trzech filarach: rozwoju bazy zasobowej (obejmujący szeroki program eksploracji w Polsce i na świecie), rozwoju aktywów oraz optymalizacji produkcji. Opracowana strategia zakłada też rozwijanie innowacyjnych technologii w obszarach wydobycia i przeróbki rud metali.