KGHM: doszło do zmiany w Radzie Nadzorczej miedziowej spółki

0
635
Miedziak.info.pl Dawid Jackiewicz - Minister Skarbu - Zmiany w radzie nadzorczej KGHM

Jak podaje Zarząd KGHM w poniedziałek 18 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zmieniło skład rady nadzorczej spółki.

Odwołano ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:

 1. Tomasza Cyran (zastępca przewodniczącego)
 2. Bogusława Fiedor
 3. Andrzeja Kidybę
 4. Marcina Moryń (przewodniczący)
 5. Jacka Poświatę
 6. Barbarę Wertelecką-Kwater

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. następujące osoby:

 1. Radosława Barszcz
 2. Michała Czarnik
 3. Cezarego Godziuk
 4. Dominika Hunek
 5. Miłosza Stanisławskiego
 6. Jarosława Witkowskiego

W radzie pozostali trzej przedstawiciele wybrani przez pracowników: Bogusław Szarek, Józef Czyczerski i Leszek Hajdacki.

Spółka poinformowała także, że informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, spółka przekaże w terminie późniejszym w odrębnej informacji.

Nowy skład rady w spółce to realizacja zapowiedzianych przez ministra skarbu państwa, Dawida Jackiewicza zmian. Radzie w nowym składzie zostanie powierzone „zadanie oceny obecnego zarządu, z panem prezesem Wirthem na czele”. Minister zapowiedział też rozpoczęcie audytu w spółce.

„Audyt ten musi przynieść odpowiedź na kilka podstawowych pytań; po pierwsze w jaki sposób dywersyfikować działalność spółki, by nie była ona narażona na problemy finansowe w sytuacji spadających cen miedzi”.

Przyznał, że sprzedaż Dialogu (KGHM sprzedał sieć Dialog firmie Netia w 2011 roku – red.) wpłynęła w pewnym momencie na poprawę wyników finansowych spółki. – Dzisiaj widzimy, że ta druga noga byłaby wielkim wsparciem dla spółki. – Zapowiedział też badanie, “na ile zasadna” była inwestycja KGHM w Chile (chodzi o inwestycję w kopalni Sierra Gorda).

– Chcemy, żeby ta potężna spółka była nadal perłą w koronie polskiej gospodarki – zaznaczył Jackiewicz.

Minister mówił też, że jego resort pracuje nad tym, by od 2017 r. podatek miedziowy został albo zniesiony, albo znacznie ograniczony, albo też została zmieniona jego formuła, z korzyścią dla KGHM.

Tego samego dnia Dawid Jackiewicz mianował na prezesa TVP Jacka Kurskiego, a Polskiego Radia Barbarę Stanisławczyk, na wiceprezesa TVP powołał Macieja Staneckiego, a do zarządu Polskiego Radia Marcina Paladego i Jerzego Kłosińskiego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.