Rusza IV edycja Akademii Młodego Przedsiębiorcy

0
1106
PWSZ w Głogowie

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie już po raz czwarty realizują projekt Akademia Młodego Przedsiębiorcy”. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w przedsięwzięciu bez wychodzenia z domu. Dzięki wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, uczestnicy Akademii w dowolnie wybranym przez siebie czasie będą mogli zapoznać się z lekcjami oraz rozwiązać quiz. Lekcje przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych metod oraz technik nauki mają rozwijać u młodych ludzi kreatywność, obudzić odwagę i chęć tworzenia własnych firm.  Dzięki Akademii Młodego Przedsiębiorcy młodzież zdobywa i pogłębia swoją wiedzę o biznesie. Idea tego projektu to przedsiębiorczość w praktyce.

Akademia Młodego Przedsiębiorcy została zainicjowana przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula, Project Management Institute oraz Bank Zachodni WBK prowadzący w Polsce Santander Universidades (wielowymiarową współpracę świata nauki ze światem biznesu). Jak mówi jeden z pomysłodawców Akademii ,prof. Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula―  Przyświecała nam idea kreowania przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży. Wielu uczniów ma talent do bycia skutecznym przedsiębiorcą, ale się o tym nie przekona, póki nie spróbuje. Pragniemy także zainicjować dyskusję na temat zmiany modelu nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Nie powinna się ona odbywać tylko przy użyciu podręcznika, ale przede wszystkim w działaniu. Przedsiębiorczości nie można nauczyć się, siedząc w szkolnej ławce ― dodaje Rybiński.

W ramach Akademii Młodego Przedsiębiorcy ,w Głogowie w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku zostaną zaprezentowane lekcje, które będą zakończone quizem sprawdzającym wiedzę z danej tematyki. Lekcje on-line będą dostępne na platformie e-learning PWSZ w Głogowie. Każdego miesiąca zostaną umieszczane dwie takie lekcje w Power Point. Tematyka będzie związana z zadaniami, jakie aktualnie są wykonywane przez podmioty z otoczenia przedsiębiorcy, czyli Urzędu Skarbowego, ZUS- u, Urzędu Gminy itp. By utrwalić i sprawdzić zdobytą wiedzę uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań umieszczonych w teście sprawdzającym ( 5 pytań i 1 prawidłowa odpowiedź).

Podczas tegorocznej edycji zostanie zaprezentowanych 8 lekcji. Jeśli po 8 quizach ilość prawidłowych odpowiedzi uczestników będzie jednakowa, o zwycięstwie zadecyduje krótszy czas.

Spośród wszystkich osób rozwiązujących zadania wyłoniony zostanie “Najskuteczniejszy uczestnik IV edycji Akademii Młodego Przedsiębiorcy”, a nagroda dla zwycięzcy zostanie wręczona w kwietniu 2018 r. podczas XII Powiatowego Konkursu “Młody Przedsiębiorca”.

Chęć udziału w projekcie AMP szkoły mogą zgłaszać do 1 grudnia na adres poczty e-mail: amp-zse@pwsz.glogow.pl . Termin samodzielnej rejestracji zainteresowanych uczniów upływa 10 grudnia 2017r ( wyłącznie na platformie e-learning PWSZ Głogów). www.elearning.pwsz.glogow.pl.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pwsz.glogow.pl .