Legnicka PWSZ atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych uczelni

0
1231

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy stała się atrakcyjnym partnerem dla uczelni zagranicznych. Do grona uczelni współpracujących w ramach programu Eramus+ dołączyła kolejna portugalska szkoła wyższa – Universidade Nova de Lisboa.

Do roku 2021 z oferty kształcenia będzie mogło skorzystać co semestr 2 studentów, 2 nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zarówno ze strony polskiej jak i portugalskiej. Wymiana jest możliwa w ramach kierunku Filologia.

Uniwersytet powstał w 1973 roku i jest najmłodszym z trzech państwowych uniwersytetów Lizbony. Instytucja ta posiada ponad 19 000 studentów, 1 491 nauczycieli akademickich oraz 804 pracowników administracyjnych w ramach dziewięciu jednostek naukowych, które oferują studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie.

Uniwersytet wyróżnia interdyscyplinarne podejście do kształcenia, postęp technologiczny oraz atrakcyjna oferta edukacyjna. Studenci kształcą się między innymi na takich kierunkach jak medycyna, filologia, prawo, ekonomia, zarządzanie, chemia, bioinżynieria, paleontologia, informatyka.

Studia licencjackie (licentiatura) trwają 3 lub 4 lata i umożliwiają uzyskanie tytułu licenciado. Na politechnikach nauka trwa 3 lata. Studia II stopnia (mestrado) – trwające od 1,5 roku do dwóch lat – kończą się zdobyciem tytułu magistra (mestre). Tytuł doktora (doutor) otrzymuje się po kolejnych 3 latach nauki, zakończonej obroną pracy doktorskiej.

Portugalski system oceniania jest inny niż w większości uniwersytetów w Europie – studenci dostają oceny od 0 do 20, przy czym by zdać, trzeba uzyskać przynajmniej 10. Ocena dobra to 14 i 15, ocena doskonała – 20. Rok akademicki zaczyna się w październiku i składa z dwóch 16-tygodniowych semestrów. Po każdym z nich następuje 4-tygodniowa sesja egzaminacyjna.

Współpraca zagraniczna jest jednym z priorytetów PWSZ w Legnicy. Kontakty z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami partnerskimi stwarzają studentom możliwość rozwoju podczas wymiany studentów w ramach wyjazdów stypendialnych, praktyk i staży.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy współpracuje, w ramach programu Erasmus+ z uczelniami z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Rumunii, Włoch.

Źródło: PWSZ im. Witelona w Legnicy

Universidade Nova de Lisboa 2

Budynek Universidade Nova de Lisboa

Universidade Nova de Lisboa 3

Gmach portugalskiej uczelni

Universidade Nova de Lisboa 4

Studenci legnickiej PWSZ będą mogli skorzystać z oferty edukacyjnej uczelni partnerskiej w ramach wymiany na kierunku filologicznym

Universidade Nova de Lisboa 1