Legnica: urodziny Szkoły Podstawowej nr 6

Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy, przy al. Piłsudskiego obchodziła już 70-te urodziny. Uroczystość, w której wzięli m.in udział dawni nauczyciele i absolwenci, odbyła się w piątek, 24 listopada. 

0
2481

Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy, przy al. Piłsudskiego obchodziła już 70-te urodziny. Uroczystość, w której wzięli m.in udział dawni nauczyciele i absolwenci, odbyła się w piątek, 24 listopada. 

W piątkowej (24 listopada) uroczystości w SP nr 6 wzięli udział m.in. dawni nauczyciele, liczne grono absolwentów, rodzice i przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim.

Gospodarz miasta, składając gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, przekazał placówce pamiątkową grafikę, sprzęt komputerowy i sportowy. Uroczystość uświetniły występy artystyczne, dedykowane gościom i szkolnej społeczności, przygotowane przez uczniów, absolwentów i nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy

Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy rozpoczęła swoją działalność 1 września 1947 roku w budynku przy ul. Kamiennej 20, ale już w roku następnym miała własny obiekt przy Koskowickiej. Po dziesięciu latach funkcjonowania we własnej siedzibie nastąpił podział na dwa obwody szkolne. Pojawiła się nowa placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa nr 14. „Szóstka” i „Czternastka” funkcjonowały razem przy Koskowickiej aż do 1996 roku.

W 1967 roku placówka staje się Szkołą Podstawową nr 6 im. Henryka Sienkiewicza. W roku 1980 roku otrzymuje sztandar, a siedem lat później, podczas uroczystych obchodów 40-lecia, następuje odsłonięcie płaskorzeźby jej patrona.

Rok szkolny 1999/2000 przynosi nowe zaskakujące zmiany. Szkoła musi pożegnać uczniów klas siódmych, ponieważ staje się, jak inne na terenie kraju, sześcioklasową szkołą podstawową. Zmiany systemowe nie przeszkadzają jednak „Szóstce” doskonale się rozwijać. Prowadzi wszechstronną działalność wychowawczą i dydaktyczną, a także sportową. Osiąga liczne sukcesy. Ciekawym projektem staje się np.: nawiązanie współpracy ze szkołą w Melun we Francji, uzyskanie tytułu „Szkoła Przyjazna Środowisku” czy otwarcie w 2015 roku nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego.