Jutro policyjne działania „SMOG”

0
656
Miedziak Policja sygnał policyjny radiowóz

Jutro 17 lipca, od godzin rannych, policjanci ruchu drogowego, przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne „SMOG”. Celem akcji jest eliminowanie z ruchu pojazdów wyposażonych w silniki emitujące szkodliwe substancje przekraczające dopuszczalne normy.

Policjanci w trakcie działań, będą eliminować z ruchu drogowego te pojazdy, których stan techniczny narusza wymagania przepisów ochrony środowiska.


Przepisy prawa nakładają na kierowców obowiązek poruszania się sprawnym pojazdem. Artykuł 66. ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym mówi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. pkt 1 lit. c wymienionej wyżej ustawy, zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu. Jednocześnie funkcjonariusz nie może zezwolić kierującemu na dalsze używanie pojazdu.

KPP GŁOGÓW