Głogowski szpital nie jest już umieralnią

0
1384
2015-04-24- nagroda dla szpitala głogowskiego

Jeden z najgorszych szpitali w rejonie – umieralnia – taką opinię jeszcze do niedawna miał Głogowski Szpital Powiatowy. Dziś znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych szpitali w Polsce.

21 kwietnia podczas konferencji „Benchmarking szpitali jako element elastycznego zarządzania” w Warszawie, Głogowski Szpital Powiatowy zajął trzecie miejsce w kategorii finanse.

–„Głogowski Szpital Powiatowy znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych szpitali w Polsce” – mówi Wojciech Borecki, wicestarosta głogowski.

Projekt Benchmarking jest realizowany od 2011 roku. W tym roku udział w nim wzięło 150 szpitali z całej Polski. Przyznano wyróżnienia dla najlepszych szpitali w czterech kategoriach: jakość zarządzania, finanse, szpitale wojewódzkie, szpitale powiatowe.

„Kiedy zastałem szpital miał opinię jednego z najgorszych w rejonie szpitali, mówiąc wprost mówiło się o nim umieralnia” – przypomina Ryszard Brzozowski, prezes głogowskiego szpitala.

Jak twierdzi prezes Brzozowski, wizerunek szpitala znacznie się zmienił, jednak wciąż jest dużo do zrobienia. Zauważa również, że takie wyróżnienie z pewnością wpłynie na prestiż szpitala

–„Zarówno moja praca, jak i mojego zespołu, nie była w żaden sposób podporządkowana pod Benchmarking (…)Wszystko to co robię jest podporządkowane głównym celom, czyli stabilizacja oraz rozwiązywanie problemów w sferze finansowej nie tracąc nic w sferze medycznej” – mówi Ryszard Brzozowski i dodaje, że wyróżnienie w projekcie było dla niego dużym zaskoczeniem.

– „Za udział w tym programie nie zapłaciliśmy złotówki. Po prostu dostałem zaproszenie, żeby się wstawić w Warszawie na podsumowaniu. Nie spodziewałem się takiego wyróżnienia – była to miła niespodzianka” – opowiada Ryszard Brzozowski.

Jak informuje Maria Węgrzyn, ekspert projektu Benchmarking szpitali, było to obiektywne badanie analizujące efektywność pracy w trzynastu obszarach, które uwzględniają między innymi, jakość działania, sferę organizacyjną, sferę farmakoekonomii, itp.

–„Jest to jedyne takie badanie w Polsce obejmujące tak wiele szpitali. Było to trzecie badanie zrobione w ramach tego projektu i widać duża poprawę w głogowskim szpitalu. To własnie zostało nagrodzone. Głogowski szpital uzyskał naprawdę bardzo wysoką ocenę.” – twierdzi Maria Węgrzyn.

„Najważniejsze jest, jak szpital radzi sobie ze swoimi zobowiązaniami” – dodaje Maria Węgrzyn. A tych głogowskiemu szpitalowi nie brakuje. W momencie kiedy Ryszard Brzozowski został prezesem spółki zadłużenie szpitala wynosiło 32 mln złotych. Największym problemem były dla spółki zobowiązania krótkoterminowe, w większości przeterminowane w wysokości ponad 5 milionów złotych. Do tej pory udało się spłacić 6 mln złotych i jak zapewnia prezes, głogowski szpital już się nie zadłuża.

Benchmarking to rodzaj usługi polegającej na przetwarzaniu danych według jednolitych algorytmów i prezentacji na uśrednionym tle wyników lub innych ogólnie przyjętych wskaźników. Ideą projektu jest obiektywne badanie efektywności funkcjonowania szpitali. W konsekwencji promowane i rekomendowane są dobre praktyki dotyczące efektywności działania, jakości zarządzania i jakości udzielanych świadczeń.