– REKLAMA –

Gm. Żukowice

Miedziak.info.pl pieniądze banknoty monety złotówki

Pracodawco! Ubiegaj się o dofinansowanie!

Zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

Wakacje w rodzinnej atmosferze!

28 lipca 2019 roku o godzinie 16:00 w miejscowości Kamiona odbędzie się piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Żukowice pn. “Wakacje z rodziną”.

Stacja uzdatniania wody w Kromolinie po remoncie!

Na Stacji Uzdatniania Wody w Kromolinie zakończono inwestycje montażu lampy ultrafioletowej do dezynfekcji wody.

Susza spowodowała szkody? Będą szacować szkody!

Wójt Gminy Żukowice informuje, że w szóstym okresie raportowania w „monitoringu suszy” prowadzonym przez IUNG w Puławach niekorzystne zjawisko „suszy” pojawiło się w uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza, rzepak i rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Dotacja na wapnowanie gleb dla rolników!

Gmina Żukowice informuje, że rolnicy mogą starać się już o wsparcie na ten cel!
TutajGLOGOW.pl 2016-10-19 Zbiórka śmieci Tesco Głogów śmieci odpady butelki (fot.J.Kowlaski)

Dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Żukowice!

Trwa kolejny rok udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żukowice.

POPULARNE

HOT NEWS