Stawiają na kształcenie praktyczne

0
1561
zdjęcie 2014-09-26-podpisanie listu intencyjnego@Starostwo Powiatowe@Głogów-num

W Starostwie Powiatowym przedstawiciele firm, instytucji i szkół podpisali porozumienie w sprawie kształcenia zawodowego. Absolwenci głogowskich szkół kończąc szkołę mają być przygotowani po podjęcia pracy, posiadając nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną.

W Starostwie Powiatowym podpisane zostały listy intencyjne dotyczące kształcenia zawodowego w głogowskich szkołach ponadgimnazjalnych. Sygnatariuszami listów są firmy i instytucje z terenu powiatu.

Podpisując dokument, strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnych działań w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry dla potrzeb regionu. Wiązać ma to się również z możliwością realizacji praktyk. Głównym celem tego porozumienia jest, aby młodzi ludzie po ukończeniu szkoły wchodzili na lokalny rynek pracy nie tylko z wiedzą teoretyczną ale także, z pożądaną przez pracodawców, wiedzą praktyczną.

„To jest potwierdzenie naszej wieloletniej polityki, czyli powiązania kształcenia w szkołach z firmami” – powiedział starosta Rafael Rokaszewicz.

Głównym wyzwaniem jakie stoi przed głogowskimi szkołami ponadgimnazjalnymi jest przybliżenie kształcenia zawodowego do rynku pracy. Dzięki temu porozumieniu, uczniowie będą mogli odbywać zajęcia praktyczne w instytucjach i zakładach. „Firmy współpracując z naszymi szkołami i z uczniami będą mogły od samego początku kształcić osoby, które w przyszłości będą mogli być pracownikami tych firm” – mówi Rafael Rokaszewicz.

Inicjatorem porozumienia jest dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, Wojciech Janisio. Szkoła Ekonomiczna kształci uczniów między innymi w dziedzinach gastronomicznej, ekonomicznej, logistycznej i hotelarskiej – „Przede wszystkim chodzi nam o to, aby nasi absolwenci mieli szansę zwłaszcza na lokalnym rynku pracy (…) Przyzwyczajając absolwentów do tego jak w praktyce wygląd nasz rynek, dajemy im szansę, żeby mogli tutaj zapuszczać korzenie” – mówi Wojciech Janisio.

Porozumienie podpisała też rektor głogowskiej uczelni dla której to porozumienie jest również ważne – „Już na początku mojej kadencji zauważyłam, że należy bardziej zacieśnić współpracę między szkołami ponadgimnazjalnymi, a naszą szkołą” ˜– mówi dr Katarzyna Rusak, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Nowelizacja ustawy wprowadza przepisy, które od 2016 roku zobowiązują Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe do wprowadzenia kształcenia praktycznego – „Mam nadzieję, że ta bliska współpraca sprawi, że nasze kształcenie będzie kontynuacją kwalifikacji zdobytych już na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego. W tej chwili mówimy o kształceniu ustawicznym, nie wystarczy nam już jedna kompetencja i jeden zawód” – zauważa Katarzyna Rusak.

Porozumienie jest początkiem współpracy ze wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi w Głogowie, które będą chciały skorzystać ze współpracy z instytucjami i firmami.