PWSZ zaprasza na studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

0
3839

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy zaprasza do podjęcia kształcenia na studiach magisterskich na kierunku – pielęgniarstwo.  

       
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo ma charakter praktyczny.

Przełomem w dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej jest możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu o nauczanie na symulatorach w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

 • podmiotach prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • placówkach opieki długoterminowej,
 • administracji państwowej i szkolnictwie medycznym.

Zalety studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo

 • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),
 • możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
 • płatne praktyki pilotażowe,
 • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna i społeczna),
 • kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.
 • dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Źródło:pwsz/PORTAL LEGNICA