Nowe urządzenia na placu zabaw w Kromolinie

    0
    1055

    Place zabaw to ważne miejsce dla każdego dziecka. Tam mogą spędzać czas z innymi dziećmi oraz bawić się na świeżym powietrzu. Wiele dzieci na placu zabaw korzysta tylko z huśtawek czy piaskownicy. Są też jednak takie dzieci, które mają nieco większe wymagania i chcą większej ilości urządzeń. W ostatnim tygodniu o nowe urządzenie wzbogacił się plac zabaw w miejscowości Kromolin (Gmina Żukowice).

    W ostatnim tygodniu zamontowano nowe urządzenie na placu zabaw w miejscowości Kromolin (Gmina Żukowice). Plac zabaw wzbogacił się o karuzelę. Urządzenie wykonane jest ze stali oraz posiada odpowiednie certyfikaty. Dziś mali mieszkańcy Gminy Żukowice mogą już swobodnie korzystać z nowego urządzenia i spędzać mile czas na placu zabaw. Zakup urządzenia został zrealizowany w ramach zadania pod nazwą “Doposażenie placów zabaw w miejscowości Dobrzejowice i Kromolin”. Warto podkreślić, że Gmina Żukowice na początku 2012 roku złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego. W sumie wartość urządzeń, które zostaną zamontowane w ramach doposażenia placów zabaw na terenie Gminy Żukowice wynosi 21 149,85 złotych. Dofinansowanie, jakie otrzymała Gmina Żukowice na ten cel wynosi 12 036,00 złotych. Część tego zadania została już wykonana w 2012 roku. Zakres realizacji operacji polega na doposażeniu placów zabaw w miejscowościach Dobrzejowice i Kromolin. W miejscowości Kromolin zakupiono w roku 2012 urządzenie typu huśtawka, a teraz zakupiono karuzele. Plac zabaw w Dobrzejowicach wzbogacił się w roku 2012 o poczwórną huśtawkę, natomiast w tym roku o huśtawkę wagową, karuzelę z kierownicą i bujak – konik. Realizacja tego zadania zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia najmłodszych w miejscowościach Dobrzejowice i Kromolin a także mieszkańców Gminy Żukowice oraz osób przyjezdnych. Po realizacji projektu z doposażonych placów zabaw będą korzystały dzieci w celach integracyjnych i rekreacyjnych.