Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzonego w Polsce 30 maja, legnicki MOPS kieruje serdeczne podziękowania do rodzin zastępczych za okazywane serce i codzienne zaangażowanie w pomoc, niesioną dzieciom skrzywdzonym przez los. Ponadto dyrekcja MOPS udziela wskazówek, gdzie się udać, aby ubiegać się o zostanie rodziną zastępczą. 

0
1615

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, obchodzonego w Polsce 30 maja, legnicki MOPS kieruje serdeczne podziękowania do rodzin zastępczych za okazywane serce i codzienne zaangażowanie w pomoc, niesioną dzieciom skrzywdzonym przez los. Ponadto dyrekcja MOPS udziela wskazówek, gdzie się udać, aby ubiegać się o zostanie rodziną zastępczą. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, dziękuje wszystkim wspaniałym rodzinom zastępczym za okazywane serce i pomoc dzieciom.

Rodziny zastępcze w Legnicy

W Legnicy od początku 2018 roku działają 143 rodziny zastępcze, w których przebywa 197 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 23 lat – mówi dyrektor MOPS, Jerzy Konopski. – Zdecydowaną większość, bo aż 103, stanowią rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 38 to rodziny zastępcze niezawodowe, a dwie mają charakter zawodowy i pełnią funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzicom zastępczym oferowane jest pełne wsparcie, takie jak, pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc pedagogiczna, psychologiczna i prawna, pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, specjalistyczne szkolenia oraz pomoc finansowa na utrzymanie dziecka.

Każde dziecko powinno mieć swój pełen miłości i opieki dom – podkreśla Jerzy Konopski. – Dlatego apelujemy do rodzin i zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem takiej funkcji lub prowadzeniem rodzinnego domu dziecka na indywidualne spotkania i do udziału w szkoleniu dla opiekunów zastępczych.

MOPS przygotowuje rodzinę do przyjęcia dziecka. Udziela wsparcia przy pierwszych z nim kontaktach. Wszystkich zainteresowanych zaprasza do odwiedzenia Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej w Legnicy, ul. Okrzei 9, tel. 76/72 15 344, 76/72 15 341, 340.

fot. https://pixabay.com