Dzień Karaimski w PWSZ

0
1503
2014-11-27 plakat: karaimi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprasza na Dzień Karaimski. Do Głogowa przyjadą Karaimowie, czyli jedna z najmniej licznych mniejszości narodowych w naszym kraju.

Związek Karaimów Polskich w RP oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie z historią, kulturą i językiem jednej z najmniej licznych mniejszości narodowych w Polsce – Karaimów. Przedstawiciele karaimskiej narodowości przybliżą zgromadzonej w PWSZ publiczności swoją dzieje.

Karaimi to grupa etniczna i religijna licząca kilka tysięcy osób, spośród których ok. 1600 żyje w Europie, kilkaset do kilku tysięcy w Izraelu, niewielkie grupy żyją także m.in. w Turcji, Egipcie i USA. Pochodzenie etniczne Karaimów stanowi przedmiot dyskusji naukowej od połowy XIX wieku. Jak donoszą współcześni Karaimowie zamieszkujący Europę Wschodnią, tylko Karaimi dawniej zamieszkujący Bliski Wschód (Egipt, Irak i Syberię) a obecnie Izrael i USA są pochodzenia semickiego, podczas gdy część Karaimów wschodnioeuropejskich zamieszkujących Ukrainę, Litwę, Polskę i Rosję ma pochodzenie tureckie, a tylko niewielka ich część posiada słowiańską etnogenezę.

Historia i losy Karaimów są bardzo zawiłe, dlatego spotkanie z przedstawicielami narodowości karaimskiej może pomóc w zrozumieniu i przede wszystkim poznaniu jedną z najmniej licznych mniejszości narodowych w naszym kraju.

Oprócz spotkania z Karaimami, 5. grudnia odbędzie się także cykl prezentacji oraz wystawa połączona z występem zespołu folklorystycznego. W godzinach 11:00-13:00 odbędą się prezentacje o dziejach, języku, kulturze i kuchni karaimskiej, o których opowiedzą Anna Sulimowicz i Mariola Abkowicz (PWSZ budynek B, Aula 012). O godz. 13:00 nastąpi otwarcie wystawywystęp karaimskiego zespołu folklorystycznego „Dostłar” (PWSZ budynek A, Galeria Wejście).

W Polsce istnieje Związek Karaimów Polskich. Celem Związku jest przede wszystkim połączenie ludności karaimskiej w Polsce. W ramach organizacji jej członkowie starają się pielęgnować i pogłębiać wiedzę o własnej historii i tradycji. Związek broni i popiera wartości kulturowe, ekonomiczne i zawodowe swoich członków. ZKP organizuje działalność naukowo-badawczą dotyczącą Karaimów w ogóle, a w szczególności Karaimów Polskich. Członkowie Związku prowadzą statystyki obejmujące wszelkie dziedziny życia ludności karaimskiej. Prowadzą również działalność wydawniczą, próbując powołać nawet własne wydawnictwo. Celem ZKP jest również działanie na rzecz zgodnego współżycia z innymi narodami, a także kształtowanie w społeczeństwie postaw otwartości i tolerancji wobec kultur innych narodów i kultur etnicznych. Związek Karaimów Polskich dba o utrzymywanie kontaktów ze skupiskami Karaimów w Europie, na Bliskim Wschodzie i Ameryce oraz o współdziałanie z nimi w celu przybliżenia im obszarów wizerunku Polski.

Dzień Karaimski odbędzie się 5. grudnia w PWSZ w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 5. Spotkanie z kulturą karaimską rozpocznie się o godz. 11:00. Wstęp na Dzień Karaimski jest wolny.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.