Działania, które mają poprawić bezpieczeństwo

0
690
Miedziak Policja sygnał policyjny radiowóz

Lubińska policja przeprowadziła działania kontrolno-prewencyjne policjantów ruchu drogowego pod nazwą „Prędkość”. Jest to ogólnopolska akcja, która koordynowana jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Głównym celem działań jest ograniczenie zagrożeń wynikających z przekraczania prędkości dopuszczalnych oraz niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.

Celem działań lubińskich policjantów  jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. W trakcie trwania akcji będą wykorzystane radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Statyczne punkty pomiaru prędkości jak i pomiary prowadzone dynamicznie będzie można spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz pomiaru prędkości policjanci kontrolują czy stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Podczas trwania akcji „Prędkość” policjanci ruchu drogowego prowadzą również działania informacyjno-edukacyjne, polegające między innymi na promowaniu właściwych zachowań na drodze oraz na uświadamianiu kierującym, że przekraczanie dopuszczalnych prędkości zwiększa ryzyko śmierci i poważnych obrażeń.

Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę, a także wzajemny szacunek na drodze. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych. Prędkość, bardzo często jest przyczyną tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.


KPP LUBIN