Bezpłatne szkolenie dla NGO z pisania wniosków projektowych

0
1214
Zdjęcie: sala szkoleniowa

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie nowych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań fundacja FLIS i Urząd Miejski w Głogowie zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Szkolenie organizowane jest przed ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017. Jest bardzo dobra okazja by krok po kroku zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Szkolenie wychodzi także na przeciw potrzebom przedstawiciel organizacji pozarządowych, którzy wielokrotnie wspominali o potrzebie zorganizowania szkolenia z pisania projektów. Zdobyta wiedza pomoże uniknąć błędów oraz nieporozumień przy składaniu wniosków.

Szkolenie odbędzie się 29 września 2016 roku w Sali Rajców Urzędu Miejskiego. Potrwa maksymalnie 3 godziny w dwóch różnych przedziałach czasowych.

  • I grupa – od 11:00 do 14:00
  • II grupa – od 16:00 do 19:00

Zachęcamy wszystkich aktywnych pozarządowców do udziału!

Bardzo proszę o przesyłanie potwierdzeń udziału w szkoleniu – ułatwi to organizację spotkania.

Zgłoszenie można wysłać do p. Martyny Rybki, Pełnomocniczki ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Gminie Miejskiej Głogów

W zgłoszeniu proszę napisać kto dokładnie z organizacji będzie – jeśli będzie bardzo dużą liczba chętnych wtedy organizatorzy będą musieli ograniczyć ilość osób do jednej z każdej organizacji.

Szkolenie odbędzie się dzięki Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych w ramach projektu Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego i poprowadzi je Pani Anna Bogucka z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu.