Opozycja nie zgadza się na gimnazjum

0
989

W ostatnim czasie sporo mówi się o pomyśle Zarządu Powiatu Głogowskiego. Pomysł ten polega na utworzeniu Gimnazjum Dwujęzycznego. Szkoła miałaby zostać połączona z I Liceum Ogólnokształcącym i funkcjonować jako Zespół Szkół Ogólnokształcących. Uchwała dotycząca utworzenia takiej placówki ma zostać poddana pod głosowanie na jutrzejszej (27 lutego) sesji Rady Powiatu, a pierwsi uczniowie mieliby pojawić się już 1 września. Nie wiadomo jednak, czy w Powiecie Głogowskim powstanie takie gimnazjum, bo wątpliwości, co do idei tego pomysłu ma nie tylko Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski, ale także powiatowi radni opozycyjni.

Zarząd Powiatu Głogowskiego w ostatnim czasie wpadł na pomysł żeby przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie utworzyć Gimnazjum Dwujęzyczne. W placówce tej gimnazjaliści mieliby uczyć się matematyki i geografii w języku angielskim. Jednak nie każdemu pomysł ten przypadł do gustu. W ubiegłą środę (20 lutego) w Urzędzie Miasta dyskutowano na temat tego pomysłu. Na spotkaniu pojawił się między innymi Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski, Naczelnik Wydziału Edukacji w Gminie Miejskiej Głogów, Hanna Żmuda oraz Naczelnik Wydziału Edukacji w Powiecie Głogowskim Arletta Haniewicz – Czerwiec. Wtedy prezydent oraz Naczelnik Wydziału Edukacji w Gminie Miejskiej Głogów mówili o tym, że pomysł Zarządu Powiatu Głogowskiego jest nietrafiony i nie powinno się go stosować zwłaszcza poprzez wchodzenie na podwórko Gminy Miejskiej Głogów. Podobne stanowisko przedstawili powiatowi radni z opozycji. – Temat powołania Gimnazjum Dwujęzycznego wyskoczył trochę jak królik z kapelusza. Nie rozumiem, dlaczego taka decyzja jest podejmowana na ostatnią chwilę, bo przypomnę, że głosowanie nad tą uchwałą odbędzie się już w środę. My opozycyjni radni powiatowi chcieliśmy uzyskać informacje, jaka jest wizja Zarządu Powiatu jak placówki oświatowe Powiatu Głogowskiego miałyby funkcjonować za cztery – pięć lat, bo mamy trochę wrażenie, że takiej wizji nie ma i Zarząd Powiatu działa na zasadzie “dzisiaj zrobimy tak, jutro inaczej”. Niestety takiej debaty się nie doczekaliśmy – mówi Mirosław Szczęciwilk, radny powiatowy. – Wielki znak zapytania stawiam w związku z faktem, iż zamierza się prowadzić doświadczenia na uczniach w wieku 13 lat. Brakuje mi tutaj rzetelnego przygotowania chociażby ze strony grona pedagogicznego I Liceum Ogólnokształcącego i sprawdzenia tej formy na swoich uczniach, którzy są trochę starsi. Druga kwestia, która mnie niepokoi to fakt, że planuje się utworzyć Gimnazjum Dwujęzyczne, a nie planuje się takiej kontynuacji na poziomie liceum, co mogłoby prowadzić do zdawalności międzynarodowej matury – mówi Hanna Żmuda, radna powiatowa.

Przypominamy, że radni powiatowi będą musieli zdecydować, czy zgodzić się na utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego poprzez głosowanie nad uchwałą. Do głosowania dojdzie podczas jutrzejszej (27 lutego) sesji Rady Powiatu.