– REKLAMA –
Strona główna Tagi Stypendia

Tag: stypendia

Stypendia dla zdolnych studentów

24 studentów na stałe zameldowanych w gminie Polkowice otrzymało dziś jednorazowe stypendia (po 1.666 zł) za wysokie wyniki w nauce w roku akademickim 2017/2018. Wręczał je burmistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki.

Stypendia dla najlepszych

Uhonorowano uczniów i studentów, którzy w II semestrze minionego roku szkolnego i akademickiego nie szczędzili sił oraz zapału i tym samym osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie, wykazali się umiejętnościami artystycznymi oraz wiedzą w konkursach przedmiotowych. W ramach 44 edycji programu stypendialnego dla uczniów oraz studentów przyznanych zostało w sumie 108 stypendiów, w tym 7 za osiągnięcia sportowe, 5 za artystyczne i 5 za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz 91 za bardzo dobre wyniki w nauce na poszczególnych szczeblach edukacji.

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Stypendia naukowe rozdane

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudna nr XX/143/08 z dnia 5 września 2008 roku z późniejszymi zmianami o stypendia naukowe ubiegać się mogli studenci, których średnia arytmetyczna ocen w minionym roku akademickim wynosiła minimum 4,5. Wniosek o przyznanie stypendium musiał zostać złożony w tut. urzędzie w terminie do 15 października br. wraz z zaświadczeniem o średniej ocen wydanym przez Dziekanat Uczelni.

Pomoc rodzinom ciężko chorych dzieci – stypendia Stowarzyszenia SPES

Trwa nabór wniosków o roczne stypendia dla rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a których dzieci znajdują się w ciężkim stanie klinicznym. Otrzymane świadczenia pieniężne nie wymagają rozliczenia wydatków.

Najlepsi otrzymali stypendia

Najlepsi uczniowie z gminy Pęcław otrzymali stypendia za dobre wyniki w nauce. Uroczystość odbyła się 18 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Białołęce.

POPULARNE

HOT NEWS

X
X