Sitech kształci studentów

0
2300
2015-11-02 Sitech kształci studentów (fot. UG Polkowice)

10 studentów politechniki Wrocławskiej od października odbywa praktyki w polkowickim oddziale firmy Sitech. To element projektu Praktycznego Kształcenia Studentów realizowanego przez Sitech, politechnikę oraz AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa).

Po raz pierwszy do fabryki Sitech grupa 10 studentów Politechniki Wrocławskiej przyjechała w sierpniu tego roku. Wtedy odbyli pięciotygodniową praktykę w Dziale Strategii Produktu oraz Badań i Rozwoju, która miała na celu zapoznanie ich z działalności przedsiębiorstwa.

W październiku studenci rozpoczęli regularne praktyki w fabryce, dzięki czemu mogą sprawdzić w praktyce, to czego uczą się podczas zajęć na uczelni.

W trakcie całego II roku studiów studenci będą przyjeżdżać do fabryki Sitech raz w tygodniu. Na trzecim roku spędzą w przedsiębiorstwie dwa dni w tygodniu, a podczas ostatniego semestru będą przyjeżdżać do fabryki trzy razy w tygodniu.

– Ten projekt jest dla nas wielką szansą rozwoju i kształtowania przyszłości w zawodzie projektant techniczny. SITECH Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo produkcyjne branży automotive robi na nas ogromne wrażenie i pozwala w praktyce poznać to czego do tej pory uczyliśmy się na uczelni – mówią studenci drugiego roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Politechnice Wrocławskiej.

Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do wybierania technicznych kierunków studiów i umożliwienie studentom nabycia praktycznych umiejętności podczas studiów. Jest on także szansa dla przedsiębiorców do wykwalifikowanych pracowników.

Programem zostało na razie objętych 10 studentów. W przypadku dużego zainteresowania projektem w przyszłości liczba ta na pewno ulegnie zwiększeniu. Warto dodać, że połowa z uczestników, jeśli wyrazi taką chęć, po ukończeniu programu może zostać pracownikami fabryki Sitech.

SITECH Sp. z o.o. jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw w Polsce oraz pierwszym na Dolnym Śląsku, które wprowadziło program Praktycznego Kształcenia Studentów.