Ryszard Białek, wieloletni wiceprezydent Legnicy, przeszedł na emeryturę

0
534

Po blisko ćwierćwieczu pracy w legnickim samorządzie na emeryturę przeszedł Ryszard Białek. Wczoraj, 31 stycznia, został uroczyście pożegnany przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego i jego współpracowników.

Po raz pierwszy funkcję wiceprezydenta miasta pełnił w latach 1995-1998. Następnie, w latach 1998-2003, był prezesem zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W roku 2003 został powołany przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego na jego pierwszego zastępcę, pełniąc tę funkcję przez szereg lat. Po zmianie przepisów ustawowych, zmniejszających ilość wiceprezydentów, został pełnomocnikiem do spraw inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Sprawował nadzór nad realizacją większości legnickich inwestycji.

– Funkcje te nakładały na Ciebie wiele trudnych obowiązków i wielką odpowiedzialność, z których zawsze wywiązywałeś się perfekcyjnie. Już dziś tęsknimy za Twym oddaniem legnickiemu samorządowi, służbie publicznej, wysokiej próby profesjonalizmem, rzetelnością i zaangażowaniem, także za Twym zawsze pogodnym i radosnym usposobieniem. Dziękujemy – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski.

PORTAL LEGNICA