Już po uroczystym ślubowaniu

0
2868

w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 47 nowych policjantów i policjantek. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 30 lipca 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 47 policjantów, w tym 10 policjantek.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11.00  w Domu Klubowym “Śnieżka” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. w szeregi dolnośląskiej Policji wstąpiło łącznie 167 funkcjonariuszy. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Policjantom i policjantkom, akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

    KPP LUBIN