Fotografie z Dolnego Śląska

0
1351
2013-10-26-fotografie-z-Dolnego-Śląska-fot.(facebook-OKiSu)-01-

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest organizatorem dwóch konkursów pn. „Ślad naszej historii” i „Mój Album Rodzinny – Moja Historia”. Oba konkursy dotyczą historii Dolnego Śląska z okresu 1945 – 1970. Aby wziąć udział w konkursie “Ślad naszej historii”, należy wyszukać z albumów rodzinnych stare fotografie ukazujące ważne wydarzenie w dziejach rodziny, miejscowości czy pracy z terenu Dolnego Śląska. Zadaniem w drugim konkursie jest wykonanie albumu zawierającego fotografie opisujące  najciekawsze wydarzenia z czasów po zasiedleniu Dolnego Śląska do 1970r. Łączna pula nagród przewidziana w konkursach to prawie 6 tyś. zł

„Ślad naszej historii” 
Tematem konkursu jest przedstawienie fotografii pokazującej ważne wydarzenie z lat 1945 – 1970 w dziejach rodziny, grupy społecznej, miejscowości, zakładu pracy czy szkoły z terenu Dolnego Śląska wraz z krótkim (kilku zdaniowym) opisem.
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych osób prawnych i fizycznych. Prace konkursowe należy przysłać do 3 listopada 2013 roku.
Nagrody w Konkursie:
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 500 zł

„Mój album rodzinny – moja historia”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie albumu zawierającego odbitki fotografii, kopie dokumentów, spisane relacje. Album ma opisywać fakty związane z najciekawszymi wydarzeniami z czasu po zasiedleniu Dolnego Śląska, czyli od 1945 – 1970 roku. Ma pokazywać dzieje ludzi, których młodość i lata twórcze przypadły na ten okres budowania regionu. Ma pokazywać ich pracę, pasje, zabawę. Pokazywać święto i dzień zwyczajny Dolnoślązaków. Dlatego też powinien tematycznie ograniczyć się do terenu miast i gmin województwa dolnośląskiego.

Maksymalna objętość albumu to 12 stron formatu A-4.
Fotografie i dokumenty zamieszczone na stronach albumu powinny być opisane. Ważne są wszystkie okoliczności powstania zdjęcia, osoby przedstawione na zdjęciu ( jeśli są znane).
Podobne opisy powinny zawierać dokumenty. Dokumenty to nie tylko legitymacje, to różnego typu pisma, dyplomy, wycinki artykułów prasowych itp. Prace konkursowe należy przysłać do 15 listopada 2013 roku.
Zwycięskie prace zostaną uhonorowane następującymi nagrodami:
I nagroda – 2.000 zł
II nagroda – 1.000 zł
III nagroda – 500 zł

“Spośród nadesłanych prac konkursowych powstanie e-book, który prezentowany będzie na stronie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Zostanie zorganizowana wystawa przedstawiająca najciekawsze fotografie” – mówi Michał Hose z OKiS-u.