– REKLAMA –

Gm. Rudna

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudna

Wójt Gminy Rudna informuje, że na podstawie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczepienie psów w Gminie Rudna

Szczepienie przeciwko wściekliźnie to jedna z najważniejszych czynności o jakich musi pamiętać właściciel psa! Wścieklizna to nieuleczalna choroba groźna zarówno dla zwierząt jak i ludzi.

Wójt zaprzysiężony

1 lipca br. odbyła 7. sesja rady gminy Rudna. Głównym punktem posiedzenia było złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Adriana Wołkowskiego.
Miedziak.info.pl długopis pióro kartka pisanie kaligrafia

Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów

Wójt Gminy Rudna informuje o możliwości składania wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla uczniów szkół średnich oraz studentów, jak również stypendium socjalnego dla studentów studiów dziennych

Piąty komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy na terenie Gminy Rudna

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wpiątym okresie raportowania, tj. od 01maja do 30czerwca 2019 roku, potwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Gminy Rudna, poza zbożami jarymi, dla:

Rozstrzygnięto konkurs “Wsparcie Pszczelarstwa” w Gminie Rudna

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego tj. wsparcie pszczelarstwa.

POPULARNE

HOT NEWS