W Głogowie ruszyły przetargi, jeden z nich dotyczy Teatru im. Gryphiusa

0
2230
14-08-2013-ruiny-teatru 1

Urząd Miejski w Głogowie ogłosił przetarg na opracowanie projektu Teatru im. Gryphiusa. Zakres prac z odbudową teatru głogowskiego jest bardzo szeroki. Ogłoszono również przetargi na prace remontowe w dwóch głogowskich placówkach oświatowych. 

W Głogowie właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odbudowy budynku Teatru im. Gryphiusa. Przetarg obejmuje także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Zakres prac, które mają być dokonane względem złożonego zamówienia obejmuje : wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z badaniami architektonicznymi i oceną stanu technicznego obiektu; wykonanie dwóch wariantów koncepcji łącznie z wizualizacjami z projektem zagospodarowania; sporządzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego; wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół teatru wraz z elementami małej architektury, oraz uwzględnieniem dwóch kandelabrów przed frontem, a także istniejącą zielenią wysoką (dotyczy to części architektonicznej wraz z projektem badań architektonicznych oraz projektem akustycznym); wykonanie projektu części konstrukcyjnej, sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, centralnego odkurzania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji; stworzenie projektu sceny z podziałem na części wraz z zapadniami, zaprojektowanie systemu scenicznego oświetlenia regulowanego i nieregulowanego, instalacji nagłośnienia elektroakustycznego, instalacji projekcji wielkoekranowej wideo wraz ze stałym ekranem w przestrzeni technicznej nadscenia; sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i obliczenie planowanych kosztów prac projektowych, a także planowanych kosztów robót budowlanych.

Termin wykonania dokumentacji i pozyskania niezbędnych pozwoleń to 30 listopada 2016 roku.

To nie jedyny przetarg, jaki ogłoszony został w Głogowie. Ruszyły również przetargi związane z placówkami oświatowymi. Pierwszy z nich dotyczy przebudowy sanitariatów oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym nr 21, w filii przy ul. Jagiellońskiej w Głogowie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu bądź ofert upływa 19 lutego 2016 roku.

Kolejny przetarg dotyczy remontu sanitariatów w Gimnazjum nr 5 w Głogowie. Zakres prac obejmować będzie remont zaplecza sanitarno-gospodarczego segmentu pierwszego na I piętrze budynku, remont sanitariatu dziewcząt i chłopców segmentu drugiego na II piętrze, remont sanitariatu dziewcząt segmentu piątego na parterze, a także remont sanitariatu dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenia gospodarczego segmentu piątego na I piętrze. W tym przypadku termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania upływa również dnia 19 lutego 2016 roku.

W ostatnim czasie w Głogowie rozstrzygnięto przetarg na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej. Realizację tego zadania powierzono głogowskiej firmie ELFAZ. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 9 lutego 2016 r., na okres dwóch lat, a gwarancja i rękojmia na wykonanie prac ma trwać 24 miesiące. Wartość umowy to 1.999.451,10 zł.