KONKURS nr 2 na Otwarcie Polkowickeigo Roweru Miejskiego

0
522

Gmina Polkowice startuje z drugim konkursem z okazji sobotniego Otwarcia Polkowickiego Roweru Miejskiego! Do wygrania akcesoria rowerowe!

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Polkowice w wydarzeniu „Otwarcie Polkowickego Roweru Miejskiego” odpowiedź na pytanie „Ile szprych w jednym kole ma Polkowicki Rower Miejski?”

 

Konkurs trwa do 8 czerwca do godz. 20. Wygrywają 4 pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie. Do dzieła!

Regulamin konkursu „Ile szprych w jednym kole ma Polkowicki Rower Miejski?”:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE              

 1. Konkurs „Ile szprych w jednym kole ma Polkowicki Rower Miejski?”:na Facebook’u (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Regulamin Konkursu będzie dostępny w czasie jego trwania na stronie internetowej www.polkowice.eu
 3. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Polkowice z siedzibą w Polkowicach przy ul. Rynek 1.
 4. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Polkowic w wydarzeniu „Otwarcie Polkowickiego Roweru Miejskiego”| na społecznościowym portalu Facebook.
 5. Celem konkursu jest promocja projektu „Szprychy Polkowicki Rower Miejski”.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook ani z nim związany.

II. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadały będą konto osobiste na Facebooku.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia laureatów.
 3. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia laureatów. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Polkowice w wydarzeniu „Otwarcie Polkowickego Roweru Miejskiego” odpowiedzi na pytanie „Ile szprych w jednym kole ma Polkowicki Rower Miejski?”
 2. Termin trwania konkursu zostaje określony od dnia 07.06.2019 r. od godziny 11:30 do dnia 08.06.2019 do godziny 20:00.
 3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 4. Konkurs wygrywają 4 pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie „Ile szprych w jednym kol ma Polkowicki Rower Miejski?” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Polkowice w wydarzeniu „Otwarcie Polkowickego Roweru Miejskiego”.
 5. W poście na oficjalnym profilu Polkowic w wydarzeniu „Otwarcie polkowickiego roweru miejskiego” nastąpi ogłoszenie wyników Konkursu – znajdą się tam także informacje o terminie i miejscu odbioru nagrody. Niezgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 6. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kancelaria@ug.polkowice.pl, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;

b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.

IV. NAGRODY

1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu są akcesoria rowerowe tj. smycz shimano, światło rowerowe, zestaw odblasków, oraz bidon 500 ml. Nagrody przedstawione zostały na zdjęciu załączonym do konkursu w poście na oficjalnym profilu Polkowic w wydarzeniu „Otwarcie polkowickiego roweru miejskiego:.

2. Pula nagród: 4 ww. zestawy.

 

POLKOWICE.EU