Gmina Kotla: Wiejskie sale z nowym sprzętem

0
1094
2015-01-08-sala wiejska@gmina Kotla

 4 sale wiejskie z terenu gminy Kotla zostały doposażone za kwotę prawie 33 tysięcy złotych, z czego 22 tysiące udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Zakupiono głównie sprzęt elektryczny i meble. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do rozwoju infrastruktury społeczno-​kulturalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnej społeczności.

Blisko 22 tysiące złotych Gmina Kotla pozyskała na doposażenie sal wiejskich. Z pozyskanych środków doposażono Wiejski Dom Kultury w Sobczycach i sale wiejskie w Zabielu, Kozich Dołach oraz Skidniowie.

„Poprzez doposażenie świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt stworzono możliwość organizacji w nich spotkań dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz imprez okolicznościowych.”– mówi Łukasz Horbatowski, wójt gminy Kotla.

Wiejski Dom Kultury w Sobczycach doposażony został w kuchenkę gazową z elektrycznym piekarnikiem, lodówkę i dwie witryny chłodnicze.
Stół roboczy ze stali nierdzewnej, patelnię elektryczną i elektryczną maszynkę dopełniły wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zabielu.
W Kozich Dołach zakupione zostały krzesła, witryna chłodnicza, regał magazynowy, stół ze stali nierdzewnej i elektryczna maszynka do mięsa.
Nowe krzesła i naczynia kuchenne pojawiły się w świetlicy wiejskiej w Skidniowie.

Koszt całego przedsięwzięcia to nieco ponad 33 tysiące złotych z czego blisko 22 tysiące pochodzą z dotacji pozyskanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

„Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury społeczno-​kulturalnej oraz zwiększenia aktywności lokalnej społeczności.” – dodaje Łukasz Horbatowski.