Dotacja na wapnowanie gleb dla rolników!

0
390

Gmina Żukowice informuje, że rolnicy mogą starać się już o wsparcie na ten cel!


Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha – czytamy na stronie gminy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.