Wyniki matur w powiecie polkowickim

0
78

Znamy już wyniki tegorocznych matur. W powiecie polkowickim do egzaminu dojrzałości przystąpiło ogółem 174 uczniów, większość z nich może pochwalić się wynikiem pozytywnym.

W porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba osób zdających egzamin dojrzałości w technikach, natomiast zdawalność wśród licealistów, w skali kraju, jest na podobnym poziomie. W Zespole Szkół w Chocianowie zdawalność wyniosła 71,2 %, a wiec była wyższa od średniej w województwie – 66%. Chocianów poszczycić się może również 100 % zdawalnością z języka niemieckiego gdzie średnia wojewódzka to 85%. Natomiast w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach zdawalność w LO wyniosła 85,7 % i jest wyższa od średniej w województwie. Uczniowie LO na 100 % zaliczyli egzaminy z języka polskiego oraz z języka niemieckiego, świetnie wypadli również z matematyki – 97,6 % uczniów zaliczyło egzamin.

Powiat od wielu lat kładzie nacisk na kształcenie młodzieży dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, co umożliwia uczniom zdobycie pożądanych przez pracodawców kwalifikacji, w szczególności w firmach działających na terenie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Wkrótce zostanie podpisany list intencyjny z KGHM Polska Miedź w ramach Projektu „Kompetentni w branży górniczo – hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Jak podkreśla Wicestarosta Krzysztof Nester „Projekt oferuje uczniom klas patronackich wiele korzyści m.in. pomoc merytoryczną, materiały dydaktyczne, szkolenia, praktyki, staże oraz stypendia.

Należy pamiętać, że pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, będą podane 11 września b.r. Tym maturzystom, którzy uzyskali pozytywne wyniki, serdecznie gratulujemy . Natomiast tym, którym powinęła się noga, pocieszamy i przypominamy, że szansa na poprawę już od 20 sierpnia.

POWIAT POLKOWICKI

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.