Zainteresowani służbą w Policji? Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu organizuje Dni Otwarte

0
221

Co drugi poniedziałek miesiąca od godziny 12:00 w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 odbywały się będą Dni Otwarte, dla osób zainteresowanych służbą w Policji. Mają one na celu zapoznanie kandydatów z procedurą rekrutacji do służby w Policji.

Każdy z kandydatów, który przybędzie na spotkanie, będzie mógł wziąć udział w zajęciach sportowych przygotowujących do testu sprawności fizycznej, podczas których istnieje możliwość poprawy techniki , a także kondycji ( warunkiem wzięcia udziału w tych zajęciach jest posiadanie stroju sportowego). Zajęcia sportowe odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu.


Terminy najbliższych spotkań w 2019 roku:  8 i 22 lipiec

Zapraszamy.


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać w pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej
Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

KPP GŁOGÓW

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.