Podsumowanie Koncepcji SMUP

0
185

Wicestarosta –Krzysztof Nester w ostatnim czasie uczestniczył w spotkaniu w MSWiA, którego celem jest podsumowanie Koncepcji Systemu Monitorowania Usług Publicznych. Celem tego systemu jest zapewnienie powszechnego i równego dostępu do usług publicznych o odpowiedniej jakości.

Starostwo Polkowice stale pracuje by zmieniać się i świadczyć usługi na najwyższym poziomie,- żeby to robić uczymy się i wymieniamy doświadczenia z innymi samorządami. Koncepcja powszechnego systemu świadczenia usług publicznych uwzględniała następujące obszary usług publicznych świadczonych przez JST m.in.

a) zarządzanie nieruchomościami;

b) drogownictwo i transport;

c) ochrona środowiska;

d) inwestycje i budownictwo;

e) geodezja i kartografia.

W dowód uznania i wkład w projekt, na ręce Wicestarosty przekazano dyplomy.

Powiat Polkowicki zamierza przystąpić do opracowania systemu monitorowania również w obszarze usług społecznych, edukacji, lokalnej polityki społecznej, kultury i rekreacji.

POWIAT POLKOWICKI

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.