Już jutro sesja Rady Miejskiej Legnicy

0
82

Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 24 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta.

Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP – Transmisja na żywo lub Transmisje archiwalne.

Planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 14 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.
 4. Raport roczny z działalności Prezydenta Miasta Legnicy za 2018 r.
 5. Raport o stanie miasta za rok 2018.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legnicy wotum zaufania.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy.
 9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania.
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników.
 16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy.
 17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Ekologii Rady Miejskiej Legnicy.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy.
 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.