Promesa dla Gminy Żukowice!

0
73
Miedziak.info.pl pieniądze banknoty monety złotówki

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  tym razem w kwocie 536 530,00 zł na odbudowę drogi nr 100046D w m. Nielubia.

Planowana odbudowa drogi  będzie zakładała przebudowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+802 z podziałem na dwa etapy tj.: etap drogowy oraz wodno-kanalizacyjny.

W pierwszym etapie zaplanowano remont nawierzchni istniejącej jezdni drogi gminnej oraz miejsc postojowych, montaż krawężników betonowych wraz ze ściekami przykrawężnikowymi, regulację wysokościową istniejących wpustów ulicznych oraz pokryw nastudziennych kanalizacji deszczowej  oraz regulację wysokościową i montaż rur osłonowych na istniejących elementach infrastruktury towarzyszącej.

Drugi etap zakłada modernizację sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w tym m.in. wymiana rury, hydrantów, zasów, nawiertek, i zestawów wodomierzowych.

Wartość zadania szacowana jest na kwotę ponad 1 mln zł.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące przedmiotowej inwestycji. W najbliższym czasie Gmina Żukowice podpisze umowę z Wykonawcą na przedmiotowe zadanie.

Planowany termin realizacji inwestycji to czerwiec-wrzesień br.

GMINA ŻUKOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.