Podsumowanie majowego funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie legnickim

0
53

Legniccy policjanci sprawdzili jakie zagrożenia w maju 2019 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali mieszkańcy powiatu legnickiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W maju br. mieszkańcy powiatu legnickiego na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa dokonali 131 zgłoszeń, z czego 76 zaznaczonych na mapie punktów dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości. Najczęściej obywatele klikali miejsca niedozwolone spożywania alkoholu, nieprawidłowe parkowania pojazdów, akty wandalizmu oraz używanie środków odurzających.
W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie w maju br. zgłoszeń, policjanci potwierdzili 72 zagrożeń.
Legniccy policjanci w dalszym ciągu zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.

KPP LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.