Nowi policjanci rozpoczynają pracę i szkolenie

0
64

Kolejni policjanci, nowo przyjęci do służby w głogowskiej komendzie, rozpoczną wkrótce szkolenie zawodowe. Przez sześć miesięcy młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie prawdziwej policyjnej służby.

21 maja br. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie, podinsp. Mariusz Bużdygan, powitał w szeregach głogowskich funkcjonariuszy nowych policjantów. Policjantka oraz trzech policjantów, otrzymali z rąk Komendanta rozkazy o przyjęciu służby.

Młodzi policjanci, rozpoczynają trudną i odpowiedzialną służbę policjanta. Przed nimi szkolenie podstawowe w szkołach policji i okres adaptacji do służby. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także – w ramach praktyk – pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

KPP GŁOGÓW

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.