Będą oszczędności

0
202

Jeszcze w tym miesiącu ruszą prace związane z wymianą izolacji termicznej, napowietrznej magistrali ciepłowniczej należącej do PGM. Inwestycja w znacznym stopniu przełoży się na ograniczenie strat ciepła.

Magistrala przeznaczona do realizacji to niespełna 2-kilometrowy odcinek biegnący od ul. Legnickiej w Polkowicach do elektrociepłowni EC-2 spółki Energetyka.

Wykonawcą inwestycji, będzie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Elektrotermex Sp. z o. o. z Ostrołęki. Koszt wykonania to kwota ponad 4 milionów złotych. Co ważne, połowa tych kosztów zostanie pokryta ze środków unijnych w ramach projektu “1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w ramach osi priorytetowej I zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.”

Wykonanie termomodernizacji jest niezbędne ze względu na duże straty ciepła, jakie są odnotowywane na tym odcinku. Związane jest to przede wszystkim z tym, iż od ponad 20 lat nie były na nim przeprowadzane żadne remonty.

– Wymiana istniejącej izolacji termicznej na nowoczesną ograniczy utraty ciepła o ok. 30%. Przełoży się to bezpośrednio na zmniejszenie kosztów funkcjonowania magistrali ciepłowniczej – mówi Marek Owczarski, wiceprezes firmy.

Jak zaznacza wiceprezes, oszczędności powinny zostać zauważalne niemal natychmiast.

Podczas wykonywania prac, zostanie dokonany również przegląd techniczny magistrali, który pozwoli na wykrycie oraz naprawę ewentualnych uszkodzeń. To przełoży się na ograniczenie przerw w dostawach wody.

Istniejąca tradycyjna izolacja zostanie zastąpiona izolacją segmentową poliuretanową, co zapobiegnie kradzieży blachy, jakie były do tej pory dokonywane.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień tego roku. Co ważne, nie powinniśmy odczuwać żadnych niedogodności związanych z przeprowadzanymi pracami.

Pierwsze zdjęcie przedstawia magistralę PGM z istniejącą izolacją, natomiast drugie zdjęcie to rurociągi po termomodernizacji należące do spółki Energetyka.

POLKOWICE.EU

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.