Sesja z burzliwą dyskusją w tle

0
277

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Polkowicach (16.04) radni podjęli uchwałę m.in. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2019. Był to najbardziej dyskusyjny punkt tego posiedzenia.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r., które wywołały wiele kwestii spornych dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na budowę  chodnika w Moskorzynie.

– Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała dokonanie tych zmian w budżecie, jednak chciałbym zwrócić uwagę na fakt, aby środki te zabezpieczyć w odpowiednim momencie tzn. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niepotrzebnie zwiększamy w tym momencie zadłużenie miasta  – mówił radny Paweł Kowalski.

W związku z tym pod głosowanie został poddany wniosek Komisji Budżetu i Finansów o zdjęciez projektu uchwały kwoty 600.000 zł. Głosy popierające ten wniosek zostały oddane przez radnych PdMP. Pozostali radni wyrazili sprzeciw.

– Mieszkańcy czekają na ten chodnik już ponad 20 lat. Nie odbierajmy im możliwości na jego powstanie. Miejsce, na którym ma powstać jest bardzo niebezpieczne, o czym przekonałem się będąc tam na wieczornym spacerze z mieszkańcami. W tym momencie nadrzędną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom, które chodzą tamtędy na przystanek – mówił do zebranych burmistrz Łukasz Puźniecki.

Ostatecznie uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2019 r. została podjęta, jednak tylko dzięki większości radnych z ugrupowań spoza PdMP.

Był to bardzo ważny moment dla mieszkańców Moskorzyna, którzy po latach oczekiwania na tę inwestycję odetchnęli z ulgą. Dzięki podjęciu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na 2019 r., środki na budowę chodnika zostały zabezpieczone.

Pozostałe punkty posiedzenia zostały zrealizowane bez większych dyskusji.


GMINA POLKOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.