Jeździmy już Leszczyńską. Zakończyła się przebudowa kolejnego odcinka tej ulicy

0
129

Zakończyła się przebudowa kolejnego etapu ul. Leszczyńskiej, od skrzyżowania z ul. Głogowską do skrzyżowania ze Ścinawską. Prace polegały m.in. na wymianie nawierzchni jezdni, części chodników.

W najbliższych planach jest przebudowa tej ulicy  – od mostu na Czarnej Wodzie (wraz z mostem) do skrzyżowania z ulicami Bydgoską, Głogowską i Poznańską (bez samego skrzyżowania). Zakres inwestycji obejmie m.in.: przebudowę jezdni, chodników, budowę ścieżek rowerowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Prusa. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy

Przypomnijmy, że pod koniec minionego roku zakończyła się przebudowa ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze Ścinawską do mostu nad Czarną Wodą. Zakres inwestycji obejmował: remont jezdni, chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę wysp rozdzielających pasy ruchu, a także wymianę przykanalików, wpustów odwodnieniowych oraz uzbrojenie terenu pod budowę w przyszłości sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Prusa. Koszt przedsięwzięcia, czyli przebudowy ul. Leszczyńskiej od mostu nad Czarną wodą do wiaduktu kolejowego, to ok. 3,5 mln zł.

Wcześniej przy ul. Leszczyńskiej zbudowana została stacja paliw. W związku z tą inwestycją w sąsiedztwie stacji wykonano sporo robót. Przebudowany był fragment ul. Łokietka. Na Leszczyńskiej powstała zatoka autobusowa, wyremontowano chodniki i ścieżki rowerowe. Zbudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Leszczyńskiej z Łokietka i Ścinawską.


PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.