Miasto wybrało firmę, która wykona dokumentację rewitalizacji placu Słowiańskiego

0
173

Firma Bipprogeo Projekt z ofertą ok. 549 tys. zł wygrała przetarg na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego wraz z terenami przyległymi. Oferty złożyły cztery firmy.

W ramach zawartego porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym, starostwo sfinansuje wykonanie projektu dla tereny przylegającego do placu Słowiańskiego, którego jest właścicielem, w wysokości ok. 50 tys. zł. Miasto zaś – ok. 499 tys. zł.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej podstawę do ogłoszenia przetargu na zagospodarowanie i rewitalizację placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi.

W dokumentacji zostaną opracowane założenia: przebudowy placu Słowiańskiego z budową punktu gastronomiczno-informacyjnego, przejścia podziemnego z budową wind, zadaszeń, przestrzeni technicznej i toalety miejskiej. A także częściową przebudowę układu drogowego ulic przyległych, obejmującego:

– połączenia ul. Mickiewicza z Wjazdową poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Witelona, F. Skarbka, A. Mickiewicza,

– przesunięcie przystanku autobusowego przy ul. F. Skarbka, w sąsiedztwie Starostwa Powiatowego, oraz przystanku po drugiej stronie ul. F. Skarbka z korektą geometrii drogi,

– przebudowę części nawierzchni pieszych w obszarze opracowania,

– budowę wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów małej architektury i elementów zieleni, systemu monitoringu,

– uporządkowanie i uzupełnienia istniejącej zieleni z wykonaniem dywanu kwiatowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych (pl. Słowiański 5) oraz nowych nasadzeń, w tym drzew w obszarze płyty placu Słowiańskiego,

– budowę nowych elementów małej architektury,

– montaż mebli miejskich,

– prac związanych z dostosowaniem infrastruktury technicznej: instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji LEGMAN,

– zaprojektowanie możliwości ustawiania sceny do organizacji imprez.

Projekt dokumentacji będzie opracowywany na podstawie zwycięskiej konkursowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego. Przypomnijmy, że w kwietniu 2016 r. ogłoszono zwycięzców tego konkursu – zespół kierowany przez Aleksandrę Doniec w składzie: Sandra Piasek, Magdalena Ciszak i Agata Kaczmarek. Nie oznacza to jednak, że projekt dokumentacji będzie wiernym odzwierciedleniem tej koncepcji architektonicznej. Zostanie ona zmodyfikowana. Ostateczna więc wersja może się różnic od tej, która została przesłana na konkurs.

Po opracowaniu dokumentacji projektowo–kosztorysowej będzie można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania i rewitalizacje centralnego legnickiego placu.


PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.