Koniec egzaminu gimnazjalnego – strajk trwa

0
150

W piątek o godz. 9 odbył się egzamin z języka obcego, trzecia i ostatnia część egzaminu gimnazjalnego. Piątek jest jednocześnie piątym dniem strajku nauczycieli. Strajk nie wpłynął negatywnie na przebieg egzaminu w naszej Gminie.  Egzamin gimnazjalny odbył się w obu szkołach bez żadnych komplikacji. 

Po części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej uczniowie ostatnich klas gimnazjum napisali egzamin z języka obcego nowożytnego. Do tego egzaminu na poziomie podstawowym ma obowiązek ‎przystąpić każdy gimnazjalista. Uczniowie mieli do wyboru języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Na udzielenie odpowiedzi z tej części gimnazjaliści mieli 60 minut. Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego nastąpi 14 czerwca.

– Strajkujący nauczyciele akceptują organizację egzaminów, ponieważ uważają, że ze względu na uczniów jak najbardziej powinny być one przeprowadzone – mówi Elżbieta Kich-Wiśniewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach.

We wszystkich szkołach podstawowych i Przedszkolu Miejskim nr 6 w Polkowicach wciąż trwa strajk. Dziś do placówek oświatowych przyszło 110 uczniów. Dodatkowo do placówek zastępczych, na które zostały wyznaczone jednostki organizacyjne gminy rodzice zdecydowali się przyprowadzić 29 dzieci. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę nauczycieli.

Do SP 1 przyszło dziś 21 dzieci i 13 niestrajkujących nauczycieli. W SP 2 natomiast pojawiło się dziś 2 uczniów i zajęło się nimi 2 nauczycieli, którzy nie podjęli strajku. 17 dzieci jest w SP 3, a opiekę nad nimi sprawuje 5 nauczycieli. Żaden z uczniów nie przyszedł dziś do SP 4 , a 8  nauczycieli w tej szkole zawiesiło strajk na czas wycieczki. Do SP w Jędrzychowie przyszło dziś 33 uczniów, a 11 nauczycieli podjęło pracę. W Przedszkolu Miejskim nr 6 jest dziś 37 dzieci i 9 niestrajkujących nauczycieli, którzy sprawują nad nimi opiekę.

Wydział Oświaty i Kultury tutejszego Urzędu Gminy oraz dyrektorzy placówek oświatowych wciąż na bieżąco monitoruje sytuację w szkołach.


POLKOWICE.EU

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.