Trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 292

0
78

Trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 292 w ramach zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Brzeg Głogowski “. W ramach remontu planowane jest wykonanie nowej podbudowy drogi wraz z remontem kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 1000m wraz z przebudową istniejących chodników oraz zatoki autobusowej.

Inwestycja jest realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina Żukowice partycypuje w kosztach budowy chodnika w pasie przedmiotowej drogi. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec br. Realizowana na terenie Gminy Żukowice inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców miejscowości Brzeg Głogowski, a także poprawę wizerunku naszej gminy.

Remont drogi jest wynikiem licznych wniosków oraz rozmów Wójta Gminy Żukowice i radnych z Marszałkiem Województwa i Dolnośląską Służbą Dróg i kolei we Wrocławiu.

W związku z wykonywanymi pracami występują utrudnienia w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej- wprowadzono zmianę organizacji ruchu polegającą na ruchu jednokierunkowym w kierunku Głogów- Bytom Odrzański. Pomimo licznych utrudnień i problemów dla uczestników ruchu drogowego, mieszkańcy pod koniec roku będą mogli cieszyć się nową i bezpieczną drogą.


GMINA ŻUKOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.