Dla kogo śląskie niebo Jürgena Gretschela? Zgłaszamy kandydatów do 15 kwietnia

0
67

Tylko do 15 kwietnia tego roku można zgłaszać kandydatów do drugiej edycji nagrody „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”. Wnioski należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”: 59-220 Legnica, ul. Staszica 2/6; e-mail: pamięć[email protected]

Nagrodę mogą otrzymać osoby, organizacje, stowarzyszenia i instytucje za budowanie mostów pojednania. Fundatorem jest prezydent Tadeusz Krzakowski, a powstała ona z inicjatywy organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych.

Nagroda (w formie) statuetki im. Jürgena Gretschela, legniczanina zmarłego 23 października 2016 roku w wieku 75 lat, przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz tolerancji, wzajemnego szacunku, współpracy, poszanowania innych ludzi, umacniania dialogu międzykulturowego i międzynarodowego. Przyznaje ją kapituła złożona z przedstawicieli świata kultury i nauki, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych stowarzyszeń.

Jürgen Gretschel przez całe życie propagował wielokulturową historię Dolnego Śląska i szacunek do ziemi ojczystej. Robił to zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Przez wiele lat, jako przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi i środowiskami, zachęcając je do dialogu ponad podziałami i walki z nietolerancją. Szczególnie dużą wagę przykładał do wychowania młodzieży, którą uczył dziejów swojego regionu i lokalnego patriotyzmu, wyrażającego się miłością do ziemi rodzinnej. W latach 1999-2000 brał udział w reformie szkolnictwa, gdzie przeforsował wprowadzenie w szkołach gimnazjalnych i średnich przedmiotu dotyczącego wiedzy o regionie. To tylko niektóre inicjatywy Jürgena Gretschela, które zjednały mu powszechny szacunek.

W pamięci legniczan zapisał się jako człowiek wielkiej erudycji, pasjonat dziejów naszej małej ojczyzny, ale również jako człowiek dobry, życzliwy, tolerancyjny i skromny. To o nim Jerzy Starzyński, twórca Festiwalu Świat pod Kyczerą powiedział: Wyrabiał „bomby” i wysadzał w powietrze mury, a mimo to cieszył się powszechnym szacunkiem ludzi. Trudno się dziwić, gdyż bomby legnickie są legendarnym przysmakiem miejscowej kuchni, której był znawcą i popularyzatorem, a mury, które burzył, to tkwiące w ludzkich sercach i umysłach stereotypy i uprzedzenia.

Po raz pierwszy nagroda przyznana została we wrześniu 2018 r. Otrzymała ją Elżbieta Chucholska – inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia „Kobiety Europy”, kultywującego historię i zwyczaje dawnej Legnicy. Nagrodzona została za inicjatywy zbliżające różne tradycje kulturowe (słynne w całym kraju Wigilie Narodów) i integrujące mieszkańców wokół historii miasta – ich małej Ojczyzny.

Regulamin nagrody oraz formularz wniosku dostępny jest na internetowej stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” www.pamiec-dialog.pl w zakładce Kapituła nagrody „Śląskie niebo Jürgena. Gretschela”.

 

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.