Promesa dla Gminy Jerzmanowa!

0
355

Bardzo dobra informacja dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa!

W grudniu 2018 r. Gmina Jerzmanowa złożyła wniosek w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 lat MALUCH + 2019 (MODUŁ 1A) na utworzenie 25 miejsc pobytu w nowopowstającym żłobku w Jaczowie. 27 lutego 2019 r. na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się lista rankingowa projektów przeznaczonych do dofinansowania. Zgłoszony przez Gminę żłobek uplasował  się na pierwszym miejscu. 7 marca Wójt Gminy Lesław Golba otrzymał z rąk Wiceministra Marcina Zielenieckieo PROMESĘ na realizację tego zadania. Wartość pozyskanych środków to kwota 449.957,44 zł .

GMINA JERZMANOWA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.