Młode organizacje pozarządowe mogą sięgać po 5-tysięczne dotacje

0
370

W piątek ruszył Dolnośląski Funduszu Małych Inicjatyw, skierowany do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z Dolnego Śląska. Młode NGO otrzymają minimum 21 mikrodotacji o wartości do 5 tys. zł każda za projekty służące społecznościom lokalnym.

Nabór wniosków potrwa od 1 do 16 marca, natomiast realizacja zadań – od 23 kwietnia do 23 lipca br. Organizatorzy gwarantują merytoryczne wsparcie przez cały okres realizacji projektu.

Cele programu to – wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Ma on za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z regionu w życie publiczne.

Finansowane będą działania z dowolnej sfery pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Projekt finansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.Operatorami przedsięwzięcia są: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.

Wszelkie informacje na stronie www.maleinicjatywy.pl. Kontakt: e-maile: dfmi@maleinicjatywy.pl; dfmi@sektor3.wroclaw.pl; maleinicjatywy@tratwa.org; telefony: 699 858 391 (DFOP), 733 444 172 (UMBRELLA), 798 631 005 (TRATWA)

PORTAL LEGNICA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here