Ogłoszenie o sprzedaży drewna

0
98
2013-09-23-biala-sobota@Grebocie(fot.www.gimgrebocice.szkolnastrona.pl)-01-

Wójt Gminy Grębocice zaprasza do składania ofert na zakup drewna sortyment S4 rodzaj topola, z działki nr 94 obręb Rzeczyca, gmina Grębocice.

 

Drewno złożone jest w ponumerowanych stosach:

NR STOSU

GATUNEK DREWNA

OBJETOŚĆ DREWNA W M3

07378

S4-Tp (topola)

3,57

07379

S4-Tp (topola)

2,34

07380

S4-Tp (topola)

1,44

07381

S4-Tp (topola)

3,51

07382

S4-Tp (topola)

3,36

07383

S4-Tp (topola)

1,89

07384

S4-Tp (topola)

1,31

07385

S4-Tp (topola)

5,50

07386

S4-Tp (topola)

4,26

07387

S4-Tp (topola)

2,34

07388

S4-Tp (topola)

1,01

07389

S4-Tp (topola)

1,34

07390

S4-Tp (topola)

3,50

07391

S4-Tp (topola)

1,21

07392

S4-Tp (topola)

2,51

07393

S4-Tp (topola)

0,63

07394

S4-Tp (topola)

0,94

07395

S4-Tp (topola)

2,36

07396

S4-Tp (topola)

1,08

07397

S4-Tp (topola)

2,32

07398

S4-Tp (topola)

0,47

07399

S4-Tp (topola)

0,71

07400

S4-Tp (topola)

3,18

07401

S4-Tp (topola)

1,01

 

Minimalna cena drewna dla sortymentu S4 wynosi: 100,00 zł + 8,00 zł (8% VAT) =  108,00 zł brutto za 1 m3.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

– dane oferenta (imię, nazwisko, adres,  numer telefonu)

– proponowaną cenę drewna za 1 m3 brutto

– nr stosu lub stosów, na które składana jest oferta

Pisemną ofertę cenową w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zakup drewna sortyment S4  z działki nr 94 obręb Rzeczyca, gmina Grębocice”, należy składać w Urzędzie Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3 w Centrum Obsługi Mieszkańca, pok. nr 1, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r.  do godz. 1500.

Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie na dz. nr 94 obręb Rzeczyca gm. Grębocice
w miejscowości Żabice.

Nabywca otrzyma fakturę VAT.

Nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonać załadunku  i transportu zakupionego drewna oraz innych czynności związanych z odbiorem nabytego drewna. Odbioru drewna należy dokonać w terminie 7 dni od zapłaty faktury .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Grębocicach pok. 3,  tel. 76 8325 302.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Grębocicach, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

GMINA GRĘBOCICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.