Trzeźwy poranek w powiecie lubińskim

0
195
Miedziak Policja sygnał policyjny radiowóz

W poniedziałek od wczesnych godzin porannych lubińscy policjanci prowadzą akcję prewencyjną pod kryp. „Trzeźwy poranek”. Działania policjantów ukierunkowane są na przeprowadzenie kontroli maksymalnej ilości kierowców i zatrzymanie tych, którzy prowadzą pojazd pod wpływem alkoholu.

Celem prowadzonych przez policjantów wydziału ruchu drogowego działań pn. “Trzeźwy poranek” ,jest wyeliminowanie z ruchu kierujących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez tę kategorię uczestników ruchu drogowego. Podczas wzmożonych kontroli funkcjonariusze sprawdzą także:

– stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,

– stan techniczny pojazdów,

– przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego.

Akcja ta ma na celu zapobieganie wypadkom drogowym oraz egzekwowanie od uczestników ruchu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Pamiętać należy, że niezdyscyplinowani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo uczestnikami ruchu drogowego, mogą być przyczyną tragicznych wypadków drogowych.

Tym wszystkim, do których jeszcze nie dotarły apele i ostrzeżenia, przypominamy konsekwencje karne tej nieodpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej decyzji jaką jest siadanie po alkoholu za kierownicę:

* jeżeli podczas kontroli drogowej policyjny alkomat wykaże zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu pomiędzy 0,2 -0,5 promila, to uznaje się, że kierujący znajduje się w stanie po spożyciu i jest to wykroczenie zagrożone karą 10 pkt. karnych, grzywną do 5 tys. zł oraz utratą prawa jazdy do 3 lat.

* jeżeli stężenie będzie wyższe niż 0,5 promila alkoholu we krwi, to mamy do czynienia z przestępstwem, za które grozi 10 pkt. karnych, nawet do 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat

*  jeżeli natomiast kierujący prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) będąc wcześniej prawomocnie skazanym za takie samo przestępstwo lub w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za kierowanie w stanie nietrzeźwości, wówczas kara pozbawienia wolności wzrasta nawet do lat 5.

GMINA LUBIN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.