Informacja dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa

0
153
Miedziak.info.pl-TutajGLOGOW.pl-Gmina-Jerzmanowa

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o możliwości  ubiegania się przez Gminę Jerzmanowa o dofinansowanie na projekty grantowe.

Projekty polegające na wymianie źródła ciepła, na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej zmierzone na podstawie świadectwa efektywności energetycznej, audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.

GMINA JERZMANOWA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.