Policjanci i pracownicy GOPS – wspólnie pomagają osobom bezdomnym, których życie jest zagrożone ze względu na niskie temperatury

0
112

15 stycznia 2019 roku, policjanci i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie przeprowadzili wspólne działania, mające na celu pomoc osobom bezdomnym. Policjanci stale kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, samotnych czy nieporadnych życiowo. Z uwagi na niskie temperatury, przebywanie poza budynkami i pomieszczeniami bez ogrzewania, jest niebezpieczne dla życia i zdrowia.

Policjanci i pracownicy GOPS i MOPS sprawdzają miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Proponują  pomoc oraz przekazują informację o możliwości skorzystania z jej zorganizowanych i stałych form. To między innymi  ogrzewalnia i schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Parkowej 1 oraz jadłodajnia przy ul. Jana Pawła II 58 w Lubinie, a także inne placówki pomocowe, np. w Żukowicach. Bezdomni informowani są o możliwościach uzyskania ciepłej odzieży czy posiłku. Jest to szczególnie ważne gdy niskie temperatury stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia. W szczególnych przypadkach zapewniamy  transport. W trakcie wczorajszej akcji pracownicy GOPS, przekazywali ciepłą odzież i okrycia, najbardziej potrzebującym.

Jednak nie tylko policjanci i pracownicy socjalni mogą pomóc. Jeśli zauważymy bezdomnych  w miejscach, w których są oni narażeni na wyziębienie i zamarznięcie,  nie pozostańmy obojętni.  Informujmy o tym fakcie instytucje pomocowe i policję. Policjanci stale kontrolują miejsca, w których były lub mogą przebywać osoby bezdomne. Sprawdzamy i weryfikujemy każdą informację a każdemu bezdomnemu proponujemy pomoc. Dzielnicowi starają się także docierać do osób starszych i samotnych, które nie zawsze są w stanie, przy niskich temperaturach, ogrzać swoje pomieszczenia.

Funkcjonariusze przypominają, że korzystając z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, możemy sygnalizować problemy osób bezdomnych i wspomóc działania służb i instytucji, które na co dzień pomagają takim osobom. KMZB w swoim katalogu potencjalnych zgłoszeń, udostępnia kategorię: „Bezdomność”, która pozwala użytkownikom wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy. Prosimy o wykorzystanie dostępnych funkcjonalności, w tym szczególnie z możliwości dodania opisu. To ułatwi szybsze dotarcie policjantów do osób potrzebujących. Może być istotne w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach wynikających np. ze znacznego spadku temperatury.

Pamiętajmy jednak, że sytuacje wymagające natychmiastowego działania należy zgłaszać na numer alarmowy 112.

KPP LUBIN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.